Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hälsoundersökningar som ges utan medicinsk indikation ingår normalt inte i landstingets vårdutbud. För dessa betalar patienten hela kostnaden själv. Vissa undantag finns.

Riktade hälsoundersökningar

Följande undersökningar ingår i Stockholms läns landstings screeningverksamhet. Avgifterna gäller då patienten kommer efter särskild kallelse från landstinget.

Typ av undersökningAvgift
Mammografiscreening 0 kr
Gynekologisk screening 0 kr
Bukaortascreening 0 kr

Undersökningar som ges utan medicinska indikationer eller utanför landstingets screeningsprogram är inte subventionerade av landstinget. Priset avgörs av den enskilde läkaren.

Hälsoundersökning för adoptivbarn

Den inledande hälsoundersökningen av adoptivbarn som åsyftas i SOSFS 1989:20 är avgiftsbefriad för adoptivbarn boende inom Stockholms läns landsting.

Hälsoundersökningen äger rum på barnläkarmottagning eller husläkarmottagning. Om familjen först vänder sig till BVC remitteras eller hänvisas till barnläkarmottagning eller husläkarmottagning för denna inledande hälsoundersökning.

Hälsoundersökningar som har till huvudsakligt syfte att skydda personens hälsa är undantagna från momsskyldighet.

Ej subventionerade hälsoundersökningar

För hälsoundersökningar som inte ingår i landstingets kampanjer/screeningverksamhet betalar patienten hela kostnaden själv. Landstingets timtaxa tillämpas. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

När provtagning förekommer tillkommer kostnader för analys.

Typ av undersökningAvgift
Hälsoundersökning utan provtagning  250 kr per påbörjad kvart 
Hälsoundersökning med provtagning  250 kr per påbörjad kvart,
plus analyskostnad

Hälsoundersökningar är undantagna från moms.

Läs mer