Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Ej subventionerade vaccinationer

För vaccinationer som inte ingår i Stockholms läns landstings vaccinationsprogram betalar patienten hela kostnaden för samtliga vacciner och globuliner.

Utöver vaccin och globulin betalar patienten en besöksavgift (stickavgift), dock högst 250 kr. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Endast en besöksavgift tas ut även om flera vaccinationer eller globuliner injiceras vid samma tillfälle.

Om syftet med läkarbesöket är ordination av vaccin tas besöksavgift ut enligt timtaxan.

Vaccinationer är undantagna från moms.

Riktade vaccinationsprogram

Vaccination mot influensa- och pneumokock

Landstinget erbjuder årligen  gratis influensa- och pneumokockvaccination till patienter över 65 år och vissa kroniskt sjuka.

Till kroniskt sjuka räknas till exempel personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, behandlingskrävande kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller andningssvikt. Beslut tas årligen om vilka förutsättningar som gäller.

För mer utförlig information hänvisas till Smittskydd Stockholm. Personer som inte omfattas av denna grupp betalar hela kostnaden för vaccinationen.

Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Sedan 2013 erbjuder Stockholms läns landsting alla kvinnor till och med 26 år kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV). Kvinnor 18 år och äldre upphör att få vaccinet gratis from 31 december 2016.

Alla kvinnor över 27 år samt alla män oavsett ålder betalar själva för vaccinationen. Högkostnadsskyddet gäller i det fallet inte.

Vaccinationen erbjuds av vårdgivare som har godkänt avtal om Vårdval vaccination. Inköp av vaccin görs enligt det avtal som Stockholm läns landsting tecknat med tillverkaren av Gardasil.

Patienten hämtar inte själv ut vaccinet på apotek.

Säsongsinfluensan

Läs mer om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.

Läs mer