Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Samtliga patientavgifter, även obetalda, ska föras in i högkostnadsskyddet vid besökstillfället. Det gäller oavsett om avgiften betalas i samband med besöket eller vid senare tillfälle via faktura eller inbetalningskort. När avgifter motsvarande 1 100 kr registrerats i högkostnadsskyddet ska ett frikort utfärdas, i det elektroniska systemet uppstår frikortet automatiskt. Det gäller även om en eller flera stämplar avser obetalda fakturor. 

Vilka avgifter omfattas?

Följande avgifter omfattas av högkostnadsskyddet:

 • patientavgifter för besök inom öppen hälso- och sjukvård
 • avgifter för inkontinenshjälpmedel
 • avgifter för röntgen, fysiologi- och neurofyslab
 • avgifter för viss tandvård (då patienten betalat öppenvårdsavgift)
 • vissa avgifter för vård i annat EU/EES-land.

Endast besök som föranleds av sjukdom, skada eller misstanke om detta får tillgodoräknas vid kvalificering för frikort.

Högkostnadsskyddet gäller vid besök hos vårdgivare i Stockholms läns landsting, andra landsting eller hos privat vårdgivare som har ersättning från Stockholms läns landsting eller annat landsting enligt lag eller avtal.

Vilka avgifter omfattas inte?

Följande avgifter omfattas inte av högkostnadsskyddet:

 • påminnelse- och kravavgift
 • avgifter i slutenvård
 • uteblivet besök
 • vårdavgifter för asylsökande
 • avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar som inte ingår i landstingets kampanjer
 • avgifter för journalkopior
 • avgifter för hjälpmedel (undantag inkontinenshjälpmedel)
 • faktura- eller expeditionsavgifter från andra landsting (vårdgivare i Stockholms läns landsting får inte ta ut expeditionsavgift vid fakturering av patientavgift).

Vård i annat EU/EES-land

I vissa fall har patienter rätt att få avgifter för vård i annat EU/EES-land införda i högkostnadskortet. Detta gäller när en patient söker ersättning från Försäkringskassan för vårdkostnader i annat EU/EES-land, med stöd av den så kallade ersättningslagen och patientrörlighetsdirektivet.

Vid beräkningen av vilken ersättning patienten har rätt till gör Försäkringskassan ett avdrag för de patientavgifter som personen skulle ha fått betala om vården hade tillhandahållits i patientens hemlandsting. Dessa patientavgifter omfattas av högkostnadsskyddet och ska på patientens begäran föras in i högkostnadskortet.

Kravet är att det rör sig om besök i öppen vård och att patienten uppvisar ett beslut/kvitto från Försäkringskassan där avdragen patientavgift framgår.

Hjälpmedel

För information om högkostnadsskydd för hjälpmedel inom Stockholms läns landsting, se Hjälpmedelsguiden.

Läs mer