Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Landstingsdrivna vårdgivare samt vårdgivare som har vårdavtal med landstinget är skyldiga att utfärda frikort. Vårdgivare som får ersättning enligt lag rekommenderas utfärda frikort. Något formellt beslut behöver inte fattas för att frikort ska kunna utfärdas.

Rutin när frikort ska utfärdas

När de belopp som stämplats på högkostnadskortet, eller finns på de kvitton eller fakturor som patienten uppvisar, uppgår till 1100 kronor ska frikort utfärdas. Det gäller även då det finns obetalda fakturor införda i högkostnadskortet.

  • Samtliga avgifter som gäller för frikort ska föras in i högkostnadskortet. Även obetalda avgifter ska föras in.
  • Vid utfärdande av frikort ska vårdgivarens stämpel alltid användas i fältet utfärdad av. Handskrivet frikort medges inte.
  • Efter det att patienten fått sitt frikort ska vårdgivaren på högkostnadskortet notera att frikort utfärdats.
  • Högkostnadskortet ska alltid återlämnas till patienten efter att frikort har utfärdats.
  • Högkostnadskortet ska sparas av patienten. Om patienten tappar sitt frikort berättigar högkostnadskortet till ett nytt frikort. Vårdgivaren bör informera patienten om detta i samband med att frikortet utfärdas.

Spara kopian

Frikortet är försett med en kopia. Kopian ska sparas hos den vårdgivare som utfärdat frikortet så länge frikortet är giltigt.

Frikortets giltighetstid

Frikortet gäller från och med det datum det första besöket stämplades in i högkostnadskortet till och med dagen före detta datum nästkommande år.

Exempel: Om första besöket stämplas in den 13 oktober 2011 ska frikortet utfärdas till och med den 12 oktober 2012.

Taktikval

Taktiska val. För att öka rättvisan är det inte längre valbart att stryka den äldsta stämpeln för att på så sätt förlänga perioden på frikortet. E-frikortstjänsten räknar automatiskt på ett rullande fönster om tolv månader. Observera att detta gäller även för patienter som inte hanteras i e-frikortstjänsten.

Återbetalning och makulering av fakturor

Om en patient av någon anledning betalat vårdavgifter i öppenvården som överstiger 1 100 kr, ska det överstigande beloppet återbetalas till patienten.

Återbetalningen administreras av den eller de mottagningar som patienten besökt efter att patienten kommit upp i maxbeloppet.

Om patienten har fått ett frikort utfärdat och det finns en obetald faktura, mitt i högkostnadsskyddsperioden som inte har stämplats in i högkostnadskortet, är praxis att fakturan makuleras och att besöket registreras om som ett avgiftsbefriat frikortsbesök.

Samma praxis gäller när ett betalt besök inte är uppfört på högkostnadsskyddet och frikort är utfärdat. Den avgiften ska återbetalas till patienten.

Preskriptionstid

Återbetalning av överstigande belopp får göras gällande gentemot vårdgivaren 10 år tillbaka i tiden. Detta enligt preskriptionslagen 2 §.

Läs mer