Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Avgifterna gäller för patienter över 18 år, med remiss från läkare med avtal/ersättning från landstinget.

Saknas sådan remiss betalar patienten hela kostnaden för besöket själv. 

AktivitetAvgift
Röntgen 200 kr
Fysiologi- och neurofyslab 200 kr
Viss endoskopi (gastroskopi och koloskopi) 200 kr

Tolkning och tillämpning

Patienten betalar en patientavgift per besök på en mottagning oavsett antal undersökningar som genomförs vid besökstillfället. Avgift tas ut även i samband med besök på akutmottagning.

  • Om patienten besöker mottagningen vid flera tillfällen samma dag tas ändå bara en avgift ut.
  • Avgiften är oberoende av antalet undersökningar och antalet utfärdade remisser. Det spelar heller ingen roll om remisserna har utfärdats av en eller flera olika remittenter. Endast en avgift per besökstillfälle får tas ut.
  • Då flera undersökningar ingår i samma remiss och undersökningarna genomförs på olika dagar uttas en avgift per besök även om besöken sker på samma mottagning.
  • Om flera undersökningstillfällen sker under samma öppenvårdsbesök tas endast en avgift ut.
    Exempel: Patienten träffar läkare – läkare remitterar för röntgen – patient träffar läkare på nytt – läkare remitterar för kompletterande undersökning. Eftersom detta sker under samma läkarbesök betalar patienten bara en avgift för röntgen.
  • Vid akutbesök i öppen vård som leder till att patienten blir inskriven på avdelning betalas avgift för röntgen.
  • Vid förnyad undersökning som påkallats av bristfälligt resultat tas inte någon patientavgift ut.

Patient inskriven i sluten vård

Patient inskriven i sluten vård betalar ingen avgift för besök på röntgen, fysiologi- och neurofyslab samt viss endoskopi, när slutenvårdsavdelningen begär undersökningen.

Besök utan remiss eller utan medicinsk indikation

Person som uppsöker röntgen, fysiologi- och neurofyslab eller endoskopi utan remiss från ovan nämnda läkare, betalar hela kostnaden för besöket själv. Det gäller även personer som uppsöker dessa mottagningar utan medicinsk indikation. Vanligt förekommande fall är vid hälsoundersökningar eller i försäkringsärenden då patientens försäkringsbolag vill ha en undersökning genomförd.

Avgiftsfria besök 

Följande patientgrupper betalar ingen avgift för besöken. 

AktivitetAvgift
Barn och ungdom under 18 år 0 kr
Patient inskriven i slutenvård 0 kr
Personer 85 år eller äldre 0 kr
Anhållna och häktade 0 kr
Asylsökande 0 kr
Forskningspatienter 0 kr
Donatorer 0 kr
Vård enligt smittskyddslagen 0 kr
Undersökningar som omfattas av MVC-undersökningar 0 kr

Personer omfattade av LSS eller bor i särskilt boende

Dessa grupper är inte befriade från patientavgift.

Utomlänspatienter och utländska patienter

Utomlänspatienter och utländska patienter som har rätt till subventionerad vård (inte asylsökande) betalar samma patientavgift som bosatta i Stockholms läns landsting.

Patienter skrivna i landsting där röntgen är en fri nyttighet får betala för röntgen i Stockholms läns landsting.