Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Har patienten fått vänta längre än 30 minuter ska avgiften på patientens begäran återbetalas. Regeln gäller endast vid planerade besök i öppenvård då patienten redan betalat avgiften. Den gäller även för besök på röntgen, fysiologi- och neurofyslabb och endoskopi.

Regeln gäller i de fall där patienten utan rimlig anledning får vänta längre än 30 minuter på behandling. Tolkning av rimlig anledning ska göras på ett generöst sätt gentemot patienten, och återbetalning av patientavgift vid lång väntan bör snarare vara regel än undantag.

När gäller 30-minutersregeln?

De 30 minuterna räknas från den tidpunkt som besöket är bokat och fram till dess att personal vidtar åtgärd som hör samman med besöket.

Det innebär att besöket har startat om provtagning eller annan undersökning påbörjats som ingår i besöket. Det räcker inte att ropa upp patienten och placera denne i ett annat rum utan att vidta någon ytterligare åtgärd.

För att återbetalning av avgift ska godkännas förutsätts att patienten håller sin del av överenskommelsen, det vill säga kommer på utsatt tid och att återbetalningen sker i direkt anslutning till besöket.

Högkostnadskort och återbetalning

Registrering i högkostnadsskyddet ska kvarstå även om avgiften betalas tillbaka.

Meddela patienten i tid

Så fort mottagningen inser att avtalad tid inte kan hållas, ska patienten meddelas. Det är viktigt att patienten blir informerad om att väntetid uppstått samt hur lång denna väntan beräknas bli.

Undantag från regeln om återbetalning av avgift

Vid följande tillfällen gäller inte regeln om återbetalning av avgift: 

  • akutbesök (även då patienten fått en preliminär tid)
  • hembesök
  • hälsokontroll, vaccinering för utlandsvistelse med mer
  • laboratoriebesök och besök vid BVC/MVC
  • hos vårdgivare som har ersättning enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.