Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vissa patientgrupper har enligt Tandvårdslagen rätt att få viss tandvård till samma patientavgifter som gäller för sjukvård inom öppen vård. Reglerna gäller särskilda patientgrupper och avser vård som ges av både folktandvård och privatpraktiserande tandläkare. Högkostnadskort och frikort gäller i dessa fall.

Inomlänspatienter från 20 år – 84 år

AktivitetAvgift
Bedömning av munhälsotillstånd, alla yrkeskategorier 0 kr
Allmäntandläkare, nödvändig tandvård, som led i en sjukdoms-
eller oralkirurgisk behandling
200 kr
Specialisttandläkare, nödvändig tandvård, som led i en sjukdoms-
eller oralkirurgisk behandling
350 kr
Tandhygienist, nödvändig tandvård, som led i en sjukdoms- eller
oralkirurgisk behandling
100 kr

Reglerna gäller vissa äldre och funktionshindrade som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Även patienter som omfattas av reglerna för tandvård som led i en sjukdomsbehandling erbjuds viss tandvård.

Annan tandvård debiteras patienten enligt bestämmelserna i tandvårdstaxan. Folktandvård respektive privattandvård fastställer i dessa fall den avgift som ska tillämpas.

Viss ersättning för vården kommer att utges utifrån Försäkringskassan.

Utomlänspatienter

För en patient som kommer från ett annat landsting är hemlandstinget betalningsansvarig för den del av avgiften som är högre än patientavgiften. Det gäller ifall vården meddelas i enlighet med hemlandstingets regler.

Samma patientavgifter gäller som för patienter folkbokförda i Stockholms läns landsting.

Personer från andra länder

För personer från andra länder gäller att dessa kan ha rätt till tandvård till öppenvårdsavgift om de omfattas av regler för EU- och EES-länder eller av konvention- och sjukvårdsöverenskommelse.

I dessa fall är det Försäkringskassan som är betalningsansvarig för den del av vårdkostnaden som överstiger patientavgiften.

Asylsökanden och personer utan tillstånd

Asylsökande och personer utan tillstånd omfattas inte av de avgiftsregler för tandvård som beskrivs i detta avsnitt