Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vad är ett besök?

För att kunna ta ut en patientavgift måste ett besök rapporteras, vilket innebär att kriterier för besöksrapportering måste uppfyllas.

Husläkare

Läs mer om hur du rapporterar flera besök samma dag och hanterar patientavgifterna för husläkarverksamhet.

Besök där läkare tar över handläggning

Besök hos annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare, där läkaren träffar patienten eller företrädare för patienten och övertar handläggningen, ska endast rapporteras som ett läkarbesök. Avgift tas ut motsvarande ett läkarbesök.

Om avgift för behandling eller utredning av annan yrkeskategori än läkare har tagits ut före besöket, får besöket registreras om som ett läkarbesök och patientavgiften korrigeras i efterhand.

Nytt besök nästa dag

Planerat besök

Om patienten återkommer nästa dag till samma akutmottagning för samma hälsoproblem betalas alltid ny avgift även om besöket är oplanerat.

Undantag - Akutsjukhus

Patient som återkommer till samma mottagning på ett akutsjukhus för samma hälsoproblem betalar ingen avgift för det efterföljande besöket om besöket är oplanerat och sker inom 24 timmar från det första besöket.