Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

All vård och behandling som ges till patienter under graviditeten inom ramen för mödrahälsovård är avgiftsfri. Det gäller oavsett om vården bedrivs på MVC, specialistmödravård eller gynekologmottagning på sjukhus (med undantag om vården bedrivs i sluten vård).

För övrig hälso- och sjukvård betalar patienten sedvanlig patientavgift.

AktivitetAvgift
Vård och behandling under graviditet av
  • patienter bokförda i Stockholms län
  • patienter bokförda i andra län
  • asylsökande
  • personer utan tillstånd.
0 kr
Utländska medborgare och utlands-
svenskar bosatta utomlands.
Varierar beroende på vilket
land personen är bosatt i.

Patienter folkbokförda i Stockholms län

Personer som är folkbokförda i Stockholms läns landsting har fri mödravård som utförs inom MVC-verksamhetens ansvarsområde.

Utomlänspatienter

För att en patients hemlandsting ska ersätta ett vårdlandsting förutsätts att eventuella remisskrav för öppen specialiserad vård i patientens hemlandsting följs. Besök hos barnmorska kräver inte remiss från hemlandstinget. Vid besök hos gynekolog gäller hemlandstingets remissregler i de fall remisskrav förekommer.

Fakturering

Hemlandstinget faktureras enligt regionavtal mellan Stockholms län - Gotland.

Utländska medborgare och utlandssvenskar

Beroende på vilket land barnet är bosatt eller folkbokförd i gäller olika regler. Personer från EU/ESS-land som kan uppvisa EU-kort har rätt till all vård som blir nödvändig på grund av graviditet. Detta inkluderar också förlossning i normal tid förutsatt att avsikten med vistelsen inte är att söka förlossningsvård.

Se Turisthandboken för vidare information om vad som gäller för det specifika landet.

Turisthandboken - samlad information

Samlad information om patientavgifter för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige.

Asylsökande

Asylsökande har rätt till samma mödrahälsovård som personer folkbokförda i Stockholms läns landsting.

Personer utan tillstånd

Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har samma rätt till mödravård som personer folkbokförda i Stockholm.