Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Patient som under pågående vårdtillfälle i sluten vård besöker öppenvårdsmottagning betalar patientavgift för öppenvårdsbesöket beroende på om vården har medicinskt samband med vårdtillfället eller inte.

AktivitetAvgift
Vård som har medicinskt samband med slutenvårdstillfället 0 kr
Vård som inte har medicinskt samband med slutenvårdstillfället Gällande avgift

Regeln gäller även vid besök på sjukhusens akutmottagningar.

Vård som har medicinskt samband med slutenvårdstillfället

Om vårdavdelningen behöver en konsultinsats utförd på en mottagning i öppen vård ska patienten inte betala någon avgift för besöket i öppen vård. Detta besök anses höra ihop med vårdstillfället i den slutna vården.

Det är lämpligt att vårdande klinik förser patienten med en konsultremiss för att underlätta tillämpningen av regeln på mottagande klinik.

Besöket ska inte registreras som ett öppenvårdsbesök.

Tillämpning, exempel 1

Patienten är inskriven på ortopedavdelningen. Läkaren bedömer det nödvändigt att konsultera en neurolog på neurologmottagningen. Besöket på mottagningen är avgiftsbefriat så länge patienten är inskriven på ortopedavdelningen.

Tillämpning, exempel 2

Patient är dömd till sluten psykiatrisk vård och befinner sig på en vårdavdelning. På grund av medicinering har patienten behov av att konsultera en hudläkare i öppen vård på annat sjukhus. Besöket på hudmottagningen är avgiftsfritt så länge patienten är inskriven på avdelningen.

Vård som inte har medicinskt samband med slutenvårdstillfället

Patienten betalar avgift för besök i den öppna vården om besöket inte har medicinskt samband med vårdtillfället i den slutna vården och besöket är planerat separat från vistelsen på vårdavdelningen.

Tillämpning, exempel

Patienten är inskriven på ortopedavdelningen. Sedan tidigare har ett besök i öppen vård planerats på en vårdcentral. Detta besök sammanfaller med vistelsen på ortopedavdelningen. Patienten betalar då avgift för besöket.