Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Barn och ungdom under 18 år

Huvudregeln är att patienter under 18 år inte betalar patientavgift för besök i öppenvård.

Undantag

För besök på sjukhusens akutmottagningar, samt lättakuten på Karolinska Huddinge, är avgiften 120 kr.

Personer 85 år och äldre

Personer 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet.

Personer 18 år till och med 84 år

Följande avgifter för öppenvård gäller för personer som är 18 år eller äldre. Personer 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppenvården.

Läkarbesök

Läkarbesök*
Avgift
Vårdcentral/husläkarmottagning 200 kr
Geriatrisk mottagning 200 kr
Specialistmottagning 350 kr
Första besök på specialistmottagning med remiss från läkare
på vårdcentral/husläkarmottagning
150 kr
Första besök hos geriatriker med remiss från läkare på
vårdcentral/husläkarmottagning
0 kr
Besök i särskilda boendeformer för service och omvårdnad av läkare
från vårdcentral/husläkarmottagning eller geriatrisk mottagning
0 kr
 Hembesök (tilläggsavgift utöver gällande taxa) 100 kr

* I avgiften för läkarbesök ingår medicinsk service. Ingen extra avgift tas ut för besök på laboratoriemottagning (undantag gäller för besök på röntgen, fysiologi och neurofyslab samt viss endoskopi).

Besök på akut/jourmottagning/närakut

Besök på akut/jourmottagning/närakut Avgift
Jourmottagning och närakut (akutmottagning utanför akutsjukhusen/specialistakut) 200 kr*
Sjukhusens akutmottagningar/specialistakut (inklusive lättakuten på
Karolinska Huddinge)
400 kr*
Planerat återbesök hos läkare på sjukhusens akutmottagningar/specialistakut i samma ärende 350 kr
Planerat återbesök för sjukvårdande behandling hos annan vårdpersonal än läkare, på sjukhusens akutmottagningar/specialistakut i samma ärende 100 kr
Direkthänvisning 0 kr

* Avgiften gäller oavsett vilken personalkategori patienten träffar. 

Sjukvårdande behandling

Sjukvårdande behandling* Avgift
Besök hos fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kiropraktor eller naprapat 200 kr
Besök hos sjuksköterska, distriktssköterska, kurator, logoped, psykolog
Besök hos syncentral eller medicinsk fotsjukvård
100 kr
Besök i särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
av distriktssköterska 
0 kr

*Behandling eller utredning av annan personalkategori än läkare

Dagsjukvård

Dagsjukvård* 
Avgift
Dagkirurgi 350 kr
Dagmedicin 200 kr

* Med dagsjukvård avses öppen vård som innebär mer omfattande eller resurskrävande insatser än ett öppenvårdsbesök normalt kräver. Begreppet inkluderar både dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård.

Se vidare Socialstyrelsens termbank.

Riktade hälsoundersökningar

Riktade hälsoundersökningar
Avgift
Mammografiscreening*  0 kr
Bukaortascreening*  0 kr
 Gynekologisk screening*  0 kr

* Gäller för undersökningar som sker inom ramen för landstingets riktade screeningverksamhet, där patienten erhållit en kallelse från landstinget.

Övriga avgifter

Övriga avgifter
Avgift 
Besök hos hjälpmedelskonsulent eller tekniker (utan förskrivningsrätt)
på hjälpmedelscentralen KommSyn Stockholm vid inträning och
utbildning av hjälpmedel eller egenansvarsprodukter
100 kr
Besök på röntgen* 200 kr
Besök på fysiologi- och neurofyslab*  200 kr
Viss endoskopi (gastroskopi och koloskopi)* 200 kr
Förskrivning av inkontinenshjälpmedel (per 12-månadersperiod) 200 kr
Telefonkontakt (gäller alla typer av telefonkontakter)  0 kr

* Kräver remiss från läkare som har avtal/ersättning från landstinget.

Avgiftsfria besök

Avgiftsfria besök Avgift 
Anhörigsamtal (de två första samtalen efter dödsfall av närstående) 0 kr
Besök inom barnhälsovård 0 kr
Besök inom mödrahälsovård 0 kr
Besök vid mottagning för tortyrskadade 0 kr
Besök vid öppenvårdsmottagning för hemlösa 0 kr
Besök vid sprutbytesmottagning 0 kr
Besök på MRSA-mottagning 0 kr
Besök på landstingets rättspsykiatriska öppenvårdsmottagning i
Huddinge
0 kr
Besök på habiliteringsmottagning (patient med livslång
funktionsnedsättning)
0 kr
Hembesök av vårdgivare som utför insatser för patienter
som omfattas av hemsjukvård
0 kr
Hembesök av distriktssköterska, husläkare eller geriatriker för
patienter i särskilt boende
0 kr
Hemrehabilitering (gäller oavsett vilken personalkategori som patienten träffar) 0 kr
Rådgivning om preventivmedel och abortfrågor (oavsett vårdgivare
eller personalkategori)
0 kr

Läs mer

Socialstyrelsens termbank

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.