Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Avgiften tas ut per vårddag patienten är inskriven i sluten vård. In- och utskrivningsdagarna räknas tillsammans som en vårddag.

Avgift tas inte ut i samband med permission.

Patientgrupp Avgift
Patienter över 18 år 100 kr/vårddag
Patienter under 40 år med hel aktivitetsersättning eller sjukersättning. Gäller de 30 första vårddagarna i varje vårdtillfälle. 50 kr/vårddag
Person som vårdas enligt:
  1. LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård
  2. LRV, Lag om rättspsykiatrisk vård*
  3. LVM, Lag om vård av missbrukare
Gällande avgift *

* För patienter som vårdas enligt LRV får patientavgift tas ut från och med när domen vunnit laga kraft.

Avgiftbefriade patientgrupper

För dessa patientgrupper är slutenvård avgiftsfri:

Aktivitet Avgift
Barn och ungdom ungdom under 18 år 0 kr
Patient på permission 0 kr
Totalförsvarspliktiga 0 kr
Anhållna och intagna på kriminalanstalt samt häktade 0 kr
Asylsökande och tillståndslösa 0 kr
HIV-smittade i vården 0 kr

Läs mer