Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

De intyg som gäller för personer från annat EU/EES-land eller Schweiz.

I tabellen listas vilka intyg som kan förekomma för dessa personer och vilken vård respektive intyg berättigar till.

IntygIntyget ger rätt till följande vårdPatientavgift
EU-kort/provisoriskt intyg om
innehav av EU-kort
Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda 

Försäkringskassans intyg:
Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda

Intyg S1 (ersätter E106)

Nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg S2 Planerad vård  Samma som folkbokförda
Intyg S3 Planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg E112
(Intyget håller på att fasas ut och är
inte längre giltigt för personer från Danmark, Finland, Island och Norge)
Planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004 från Försäkringskassan. Ersätter arbetsgivarintyg. Nödvändig och planerad vård. Gäller person som tillfälligt arbetar i Sverige

Patienten saknar EU-kort/intyg

Om patienten inte kan uppvisa något av intygen som anges i tabellen ovan har patienten inte rätt till subventionerad vård. Patienten betalar då hela vårdkostnaden själv för akut, nödvändig och planerad vård.

Underlag vid fakturering

Kopia på EU-kort (både framsida och baksida) eller ovan nämnda intyg samt fullständig adress i hemlandet ska alltid bifogas fakturan.

Läs mer