Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Regler och patientavgifter för utlandssvenskar från övriga länder. Med övriga länder avses länder utanför EU/EES-land, Schweiz och som Sverige saknar sjukvårdskonvention med.

Utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder har viss rätt till subventionerad vård.

Kravet är att patienten uppvisar giltigt svenskt pass, samt anger fullständig adress i hemlandet. Saknas pass betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

AktivitetPatientavgift
Akut vård Samma avgift som folkbokförda i Sverige
Planerad vård – utlandssvensk i:
- USA
- Andorra
- Kanada
- Monaco
- Nya Zeeland
- San Marino
- Vatikanstaten
Patienten betalar hela vårdkostnaden själv.
Planerad vård – utlandssvensk i övriga länder
  • 600 kr/besök i öppenvården
  • 1000 kr/vårddag i slutenvården

För röntgen, fysiologi- och neurofyslab samt viss endoskopi betalar patienten samma avgift som folkbokförda i Sverige.

Förutsätter att patienten var folkbokförd i Stockholm län vid utflyttningen från Sverige. Om patienten utflyttat från annat landsting, eller om pass saknas, betalar patienten hela vårdkostnaden själv. 

Utlandssvensk som aldrig varit folkbokförd i Sverige

För att en utlandssvensk ska har rätt till subventionerad vård i Stockholms läns landsting krävs att personen var folkbokförd i Stockholms län vid tillfället för utflyttningen från Sverige.

Utlandssvensk som födds utomlands och som aldrig varit folkbokförd i Sverige har inte rätt till subventionerad planerad vård i Stockholms läns landsting. Dessa patienter betalar hela vårdkostnaden själv.

Regeln gäller även barn vars förälder/föräldrar var folkbokförd i Stockholms län vid utflyttningstillfället.

Läs mer