Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Den ersättning som gäller för vård av utländska personer eller utlandssvenskar från EU/EES-land eller Schweiz, samt länder som Sverige ingått sjukvårdskonvention med. Observera att det förutsätter att fullständigt underlag bifogas fakturan. 

Försäkringskassan är ytterst betalningsansvarig för dessa patienter från andra länder. Normalt fakturerar privata vårdgivare landstinget för denna vård och landstinget vidarefakturerar sedan Försäkringskassan. För landstingsdrivna och akutsjukhusens vårdmottagningar gäller andra faktureringsrutiner.

Primärvård

Gäller för husläkarmottagning, husläkarjour, närakut, MVC och BVC, ungdomsmottagning och obstetrisk ultraljudsmottagning..

Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 800 kr
Sjukvårdande behandling 800 kr

* Priserna inkluderar medicinsk service. Erlagd patientavgift ska räknas av från ersättningen.

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Landstingsdriven vård

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, fakturerar Försäkringskassan för vård enligt EU-förordning eller konvention.

Vuxenpsykiatri:

Norra Stockholms psykiatri, Psykiatri Södra Stockholm, Psykiatri Sydväst, Psykiatri Nordväst eller Psykiatricentrum Södertälje.

Rättspsykiatri:

Rättspsykiatri vård Stockholm
Prislista rättspsykiatrisk slutenvård 2018. 

Barn- och ungdomspsykiatri:

Beroendevård för vuxna och för unga:

Beroendecentrum Stockholm

Prislista beroendevård

Prislistan gäller för samtliga utomlänspatienter och utländska patienter vid besök hos samtliga vårdgivare samt inläggningar i Stockholm under 2017.

Privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar Försäkringskassan enligt utomlänsprislistan nedan för vård enligt EU-förordning eller konvention från privata vårdgivare.

Utomlänsprislistor för privat driven psykiatri

Prislistan gäller från 2017-04-01 och avser Barn- och ungdomspsykiatrisk vård, Beroendevård för vuxna, Tortyrskadevård för vuxna, Vuxenpsykiatrisk vård, Vård för hemlösa vid Pelarbacken samt Ätstörningsvård, alla åldrar.

Kontakt

Vid frågor om fakturering av vård enligt EU-förordning eller konvention inom psykiatrisk öppen och slutenvård

Specialistvård

Landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal

Landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal ersätts enligt vårdavtal (enligt samma principer som för inomlänspatienter) eller lokal prislista (KVÅ/DRG). Kontakta ansvarig avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för mer information.

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning, eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Slutenvård

Prissättning sker enligt vårdavtal (enligt samma principer som för inomlänspatienter) eller lokal prislista (KVÅ/DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm–Gotland, i den så kallade utomlänsprislistan.

Medicinsk service

Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fullständigt eller delat kostnadsansvar för medicinsk service faktureras landstinget. Fakturaunderlag skickas då via FUMS enligt ordinarie rutin. Detta förutsätter att undersökningen utförs av laboratorium eller enhet som landstinget har avtal med. Ersättning till leverantören av medicinsk service utgår enligt samma villkor som för inomlänspatienter.
Om remittenten har fullt kostnadsansvar för medicinsk service fakturerar leverantören den remitterande mottagningen enligt gällande avtal.
Vem som har betalningsansvaret för avancerad respektive basal service framgår av kombikakodens kundkod, vilket återfinns i Codeservern.

Läs mer