Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Den ersättning som gäller för vård av utländska personer eller utlandssvenskar från EU/EES-land eller Schweiz, samt länder som Sverige ingått sjukvårdskonvention med. Observera att det förutsätter att fullständigt underlag bifogas fakturan. 

Försäkringskassan är ytterst betalningsansvarig för dessa patienter från andra länder. Normalt fakturerar privata vårdgivare landstinget för denna vård och landstinget vidarefakturerar sedan Försäkringskassan. För landstingsdrivna och akutsjukhusens vårdmottagningar gäller andra faktureringsrutiner.

Primärvård

Gäller för husläkarmottagning, närakut, MVC och BVC.

Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 800 kr
Sjukvårdande behandling 600 kr

* Priserna inkluderar medicinsk service. Erlagd patientavgift ska räknas av från ersättningen.

Psykiatri

Inom psykiatrin tillämpas annat ersättningssystem. Kontakta Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO för mer information.

Specialistvård

Landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal

Landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal ersätts enligt vårdavtal, lokal prislista (KVÅ/DRG). Kontakta ansvarig avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för mer information.

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning, eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Slutenvård

Prissättning sker enligt lokal prislista (DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm–Gotland, i den så kallade utomlänsprislistan.

Läs mer