Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Regler för personer som är bosatta och försäkrade i Finland, Danmark, Norge och Island (inklusive Grönland, Färöarna och Åland).

I tabellen anges vilka intyg som kan förekomma för dessa personer och vilken vård respektive intyg berättigar till.

IntygIntyget ger rätt till följande vårdPatientavgift
Försäkringskort eller ID-handling samt fullständig adress i hemlandet Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda
EU-kort Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda
Försäkringskassans intyg,
Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige
för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
Akut, nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg S2 Planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg E112
(gäller enbart om det utfärdats 
av Grönland, Färöarna och Åland. Övriga nordiska patienter som fått intyget utfärdat
av Danmark, Finland, Island eler Norge
har inte rätt till vård med intyget.) 
Planerad vård

Samma som
folkbokförda

Patienten saknar försäkringskort/ID-handling/EU-kort/intyg  Patienten betalar hela vårdkostnaden. Gäller akut, nödvändig och planerad vård

Observera att personer bosatta i Norden inte behöver uppvisa EU-kort. Försäkringskort eller ID-handling samt patientens fullständiga adress i hemlandet är tillräckligt.

Utlandssvensk

Samma regler gäller för utlandssvensk bosatt i dessa länder.

Observera att svenskt EU-kort inte gäller för vård i Sverige. Enbart utländska EU-kort ger rätt till nödvändig vård i Sverige

Underlag för fakturering

Kopia på försäkringskort (både framsida och baksida) eller ID-handling och fullständig adress i hemlandet, alternativt EU-kort eller ovan nämnda intyg, ska alltid bifogas fakturan.