Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Beskrivningar av särskilda personkategorier samt information om gällande avgifter, regler och intyg. 

Missionärer, präster och volontärer

Utlandssvensk som arbetar i utvecklingsländer som missionär, präst eller volontär har rätt till öppen och sluten vård till samma patientavgift som personer folkbokförda i Sverige

Giltigt svenskt pass samt handling som styrker att personen arbetar i ett utvecklingsland som missionär, präst eller volontär ska bifogas fakturan till landstinget.

Sjömän anställda ombord på fartyg

Sjömän som är anställda ombord på ett fartyg kan i vissa fall sakna bosättningsland. De betraktas som bosatta i det land under vilket fartyget för sin flagg.

Sjömän som är anställda ombord på ett fartyg som för ett EU/EES-land eller Schweiz flagga har rätt till vård enligt samma villkor som personer folkbokförda i de länderna. Det innebär att giltigt EU-kort eller intyg ska kunna visas för att personen ska ha rätt till vård. Detsamma gäller sjömän som arbetar på ett fartyg som för ett konventionslands flagg.

Saknas nödvändiga intyg, eller om sjömannen seglar under annan flagg än EU/EES-land, Schweiz eller konventionsland, betalar patienten hela vårdkostnaden själv om inte en betalningsförbindelse erhålls från fartyget/rederiet.

Statlig utsända

Med utsänd menas att personen arbetar utomlands på uppdrag av svensk statlig arbetsgivare. Under utsändningstiden är personen, samt medföljande familjemedlemmar, folkbokförda i Sverige och betraktas som boende här även om de saknar en bosättningsadress.

Då personerna är folkbokförda i Sverige och har ett giltigt svenskt personnummer har de rätt till vård enligt samma villkor som övriga som är folkbokförda i Sverige.