Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Person från EU/EES-land

Kostnader för sjukresor i samband med nödvändig och planerad vård inom Stockholms läns landsting som är styrkt med läkarintyg ersätts. Patienten betalar egenavgift. Kravet är att patienten kan uppvisa EU-kort (vid nödvändig vård) eller annat giltigt intyg för personer bosatta i EU/EES-land eller Schweiz.

Person bosatt och försäkrad i Norden

Person bosatt och försäkrad i Norden behöver inte uppvisa EU-kort i samband med sjukresor för nödvändig vård. I detta fall räcker nämnda läkarintyg, försäkringskort/ID-handling samt patientens fullständiga adress i hemlandet.

Enligt den nordiska sjukvårdskonventionen har personer bosatta i annat nordiskt land dessutom rätt att vid akut vård få eventuella merkostnader för hemresan ersatt.

Detta gäller om patienten på grund av sitt sjukdomstillstånd måste använda dyrare färdsätt till patientens hem eller hemsjukhus än personen annars skulle ha använt. Patientens sjukdomstillstånd ska styrkas med läkarintyg.

Person från konventionsland eller övriga världen

Sjukresor ersätts inte, internationella konventioner och avtal ger endast rätt till sjukvård.

Läs mer