Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Regler för personer från annat EU-land som har ett tillfälligt arbete i Sverige.

I tabellen anges vilka intyg som kan förekomma för dessa personer och vilken vård respektive intyg berättigar till.

IntygIntyget ger rätt till följande vårdPatientavgift
EU-kort/provisoriskt intyg Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda
Försäkringskassans intyg,
"Intyg om rätt till vårdförmåner
i Sverige för personer bosatta i ett
annat EU/EES-land eller Schweiz"
Akut, nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004 från Försäkringskassan. Ersätter arbetsgivarintyg. Akut, nödvändig och planerad vård Gäller person som tillfälligt arbetar i Sverige
Patienten saknar EU-kort/intyg Patienten betalar hela vårdkostnaden.
Gäller akut, nödvändig och planerad vård

Underlag för fakturering

Kopia på EU-kort (både framsida och baksida) eller ovan nämnda intyg, besökskvitto, samt fullständig adress i hemlandet och eventuell adress i Sverige ska alltid bifogas fakturan.

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

Läs mer