Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Regler för personer som utflyttat från Sverige för att genomgå en studiemedelsberättigad utbildning i ett annat EU-, EES-land eller Schweiz. Gäller även personer som har utbildningsbidrag för doktorander.

I tabellen anges vilka intyg som kan förekomma för dessa personer och vilken vård respektive intyg berättigar till.

IntygIntyget ger rätt till följande vårdPatientavgift
EU-kort/provisoriskt intyg (från bosättningslandet) Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda
Försäkringskassans intyg,
"Intyg om rätt till vårdförmåner
i Sverige för personer bosatta i ett
annat EU/EES-land eller Schweiz"
Akut, nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda
Försäkringskassans intyg,
Intyg om rätt till vård i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
Akut, nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda
Patienten saknar EU-kort/intyg Patienten betalar hela vårdkostnaden.
Gäller akut, nödvändig och planerad vård.

Observera att ett svenskt EU-kort inte gäller för vård i Sverige. Enbart utländska EU-kort ger rätt till nödvändig vård i Sverige.

Underlag för fakturering

Kopia på EU-kort (både framsida och baksida) eller ovan nämnda intyg, besökskvitto samt fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige ska alltid bifogas fakturan.

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

(Försäkringskassan ska inte faktureras. Vårdkostnaden faktureras vårdlandstinget.)

Läs mer