Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, ska följas av alla vårdgivare. Där sägs bland annat i artikel 24 att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Barns mänskliga rättigheter ska respekteras. Barnkonventionen berör all landstingsfinansierad verksamhet.

Konventionen säger att barns bästa alltid ska komma i första rummet. När ett barn är patient ska vårdgivaren tala direkt med barnet och berätta om behandling med mera. Barnet ska då få möjlighet att framföra sina synpunkter. Det är viktigt att lyssna på vad barnet själv har att säga. Barn med funktionsnedsättningar ska genom särskilda insatser från samhällets sida vara jämställda med barn utan funktionsnedsättning.

Bemötande och delaktighet i centrum

Alla barn har samma rättigheter oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Barns rättigheter gäller oberoende av föräldrarnas bakgrund och situation. Barn och unga har rätt att vara delaktiga i sin egen vård enligt patientlagen.

Handlingsplan

Stockholms läns landsting har en övergripande handlingsplan för arbetet med barnkonventionen, som gäller all landstingsfinansierad verksamhet. Den finns i en längre och en kortare version som ska vara underlag för att

  • öka kunskapen om barnkonventionen och att verksamheterna arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter
  • utveckla barns och ungas delaktighet och inflytande inom verksamheten
  • verka för att barns bästa lyfts fram i beslut, avtal, verksamhet och budget.

Barn som närstående

När en förälder eller annan närstående vuxen blir allvarligt fysiskt eller psykiskt sjuk, missbrukar eller dör är det viktigt för vårdpersonalen att tänka på barnen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när något händer en närstående. Det finns en vägledning för vårdpersonal i det arbetet.

Stödmaterial i Folkhälsoguiden