Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses i vården enligt patientlagen (2014:821).

En fast vårdkontakt ska utses i vården för patienten om hen begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling anges att verksamhetschefen ansvarar för att en patient med livshotande tillstånd får en legitimerad läkare utsedd som fast vårdkontakt så snart som möjligt efter att tillståndet har blivit konstaterat.

För en individ som har behov av både hälso- och sjukvård och insatser från socialtjänsten ska en individuell plan upprättas av landstinget tillsammans med kommunen under de förutsättningar som anges i 3 f § i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för landstingen, kommunerna och andra vårdgivare.

Frågor och svar