Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting erbjuder screening för tidig upptäckt av bukaortaaneurysm för alla män som bor i länet det år de fyller 65. Screeningundersökningen görs med ultraljud. Syftet är att förebygga bristning av bukaortabråck, som i tre fjärdedelar av fallen har dödlig utgång.

Socialstyrelsen utarbetade 2015 en remissversion av riktlinjer för screening av bukaortaaneurysm. Under våren 2016 förväntas Socialstyrelsen besluta om riktlinjerna.

Vetenskapliga undersökningar har visat att 65 år är den optimala åldern för att i tid upptäcka ett bråck på kroppspulsådern. Under 2016 inbjuds män som är födda 1951, under 2017 män som är födda 1952, under 2017 män som är födda 1953 och så vidare.

Om män i andra åldrar skulle uttrycka oro eller ha symtom som de tror kan bero på bukaortaaneurysm ska de hänvisas till sin husläkare.

Ultraljudsundersökningen är avgiftsfri. Erfarenheten sedan 2010 då screeningprogrammet infördes är att nästan 80 procent av länets 65-åringar deltar i screeningen. Cirka 11 000 män omfattas av screeningen varje år. 

Screeningprogrammet är politiskt beslutat. Landstingets screeningsverksamhet vid Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland administrerar screeningprogrammet. Ett speciellt råd kvalitetsgranskar programmet och det utvärderas regelbundet.

Leverantör av ultraljudsundersökningarna är Aleris. Verksamheten bedrivs vid två enheter för klinisk fysiologi; på Aleris Sophiahemmet och på Aleris Folkungagatan.

De som inte omfattas av screeningprogrammet

Det är viktigt att ha förståelse för att personer kan ha en önskan om att genomgå hälsokontroll när det egentliga skälet är att de har ospecifika symtom. Denna screening har inte till syfte att utreda andra bukåkommor än bukaortaaneurysm, men personer kan se det som en möjlighet att utesluta att de har en allvarlig sjukdom, om de får genomgå ett ultraljud.

Bukaortaaneurysm ger ytterst sällan upphov till några besvär eller symtom innan de brister. För att inte öka risken för så kallad patient’s delay är det därför viktigt att undersöka alla dem som söker på grund av diffusa symtom eller oro, också i de fall då individen själv uttrycker detta som en önskan om hälsokontroll.

För att motverka risk för onödig överprovtagning bör dock primärvården inte remittera på beställning med anledning av patienters önskan om hälsokontroll vid sidan av det organiserade screeningprogrammet.

När det gäller patienter med relevant riskfaktorprofil är det viktigt att överväga ultraljudsundersökning.

Screeningundersökning av utomlänspersoner

Kontakt för vårdgivare

Kontakt för patienter

Patienten kan boka om sin tid eller meddela att han inte vill delta i hälsoundersökningen på flera sätt:

  • Via telefon till samordningssjuksköterskan, telefon för patienter, 08-123 138 10, telefontid 10-11 måndag, onsdag och fredag, 13-14 tisdag och torsdag. 
  • Via mejl till samordningssjuksköterskan halsound@sll.se
  • Via telefon till den ultraljudsenhet som kallat personen.
  • Via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Patientinformation