Organisation för flyktingmottagande

Organisation för flyktingmottagande

Organisation för flyktingmottagande

Powerpoint som beskriver hur organisationen för flyktingmottagande ser ut.