Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Ansvar för samordningen i landstinget

Chefläkare Anna Nergårdh har det övergripande ansvaret för samordningen av kommunikation, behov och särskilda insatser när det gäller hälso- och sjukvård för asylsökande och personer utan tillstånd i Stockholms län.

Vårdcentralernas uppdrag

Alla vårdcentraler i Stockholms län har i uppdrag att ta emot och ge vård till asylsökande och personer utan tillstånd. Hälsoundersökningar utförs av de vårdcentraler som har det särskilda uppdraget. Patienter ska tas emot och ges vård även om de inte har genomgått hälsoundersökning.

Vid akut sjukdom eller skada kan asylsökande och personer utan tillstånd besöka närakuterna eller sjukhusens akutmottagningar och vid livshotande tillstånd ringa 112.

Hälsoundersökningar

Sex vårdcentraler har ett särskilt uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar för asylsökande och personer utan tillstånd. Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen görs så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige.

Vårdcentraler med uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar:

För barn i förskoleåldern kan hälsoundersökningen genomföras på länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, eller på ovanstående vårdcentraler.

Tandvård

Asylsökande och personer utan tillstånd har rätt till akut tandvård i landstingets regi. Det är tandläkaren som bedömer om behovet av tandvård är akut. Den som behöver tandvård kan vända sig till närmaste klinik inom Folktandvården eller Distriktstandvården för att boka en tid. Folktandvården och Distriktstandvården är öppet måndag till fredag under kontorstid.

Asylsökande och tillståndslösa barn och ungdomar under 18 år har rätt till tandvård på samma villkor som andra barn och ungdomar i Sverige, det vill säga utan att behöva betala för den. Alla barn och ungdomar som söker asyl får ett erbjudande om att boka tid på närmaste mottagning inom 4-5 veckor.

Akut tandvård

Akut tandvård finns på följande mottagningar:

Folktandvården Akuten
Fleminggatan 48
Telefon: 08-123 156 80

Distriktstandvården
Drottninggatan 65, Stockholm
Telefon: 08-412 007 50

Distriktstandvården Södertälje
Telefon: 08-550 280 00

Om man behöver akut tandvård nattetid kan man ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Utökat psykosocialt stöd

Kris- och traumacentrum och Röda Korsets Center för tortyrskadade flyktingar har ett utökat uppdrag för att möta ett förväntat utökat vårdbehov hos människor på flykt undan kriget i Syrien.

Volontärarbete och förskrivning

Stockholms läns landsting samarbetar med frivilligorganisationer och länets kommuner och sprider information om vart asylsökande och flyktingar kan söka sjukvård och tandvård.

Många enskilda medarbetare i landstinget känner stort engagemang och jobbar som volontärer. För personal som vill jobba som volontärer behövs ingen särskild hantering av tjänstledigheter eller liknande. Det är ett engagemang som sker på fritiden och de organisationer man arbetar åt svarar för eventuella försäkringar och liknande.

Förskrivningsrätt

Vad gäller förskrivningsrätten är huvudregeln att man använder sin vanliga arbetsplatskod och förskrivarkod vid förskrivning. Det finns också ett regelverk kring kostnader för läkemedel till personer utan tillstånd.

Information från Smittskydd Stockholm för personal på asylboenden

Filmad information till personal på asylboenden

Filmad föreläsning med information om hur smittspridning kan förebyggas på asylboenden. Filmen vänder sig främst till dig som arbetar på asylboenden och på boenden för ensamkommande barn men även till frivilligorganisationer.

Hygienrutiner på asylboenden

För dig som arbetar på ett asylboende. Tar bland annat upp hur du kan bidra till att förebygga spridning av tarmsmittor.

 

Läs mer

Språktolk

För bokning av språktolk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting, ring 08-123 140 00.

Språkkartan

Informationsblad med 30 olika språk om rättigheten till tolk för patienten att peka på.

Bildstöd som en brygga mellan två språk

Bildstödet kan användas som stöd för att samtala med människor som inte pratar samma språk. Det kan användas i mötet med människor på flykt som söker vård eller tandvård.