Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Barn som behöver glasögon eller linser och är skrivna i Stockholms län kan få  bidrag. I åldersgruppen 0-7 år finns ett bidrag på 500 kronor. För barn och unga på 8-19 år finns sedan 1 mars 2016 ett bidrag på 800 kronor.

Synundersökning för barn

Barn som behöver synundersökning remitteras till ögonläkare till och med sju års ålder. Om barnet behöver glasögon får barnets vårdnadshavare recept på glasögon eller linser som de tar med till en optikerbutik där val av bågar och glas görs.

Från åtta års ålder hänvisas barn direkt till en optiker för synundersökning och köp av glasögon och linser.

Så fungerar bidraget för barn 0-7 år

 • Bidraget gäller före barnet har fyllt åtta år.
 • Bidraget på 500 kronor inklusive moms omfattar alla barn som har brytningsfel som hyperopi, myopi och astigmatism.
 • Bidraget täcker enkelslipade och dubbelslipade glasögon inklusive bågar eller kontaktlinser och undersökning hos optiker om barnet har behov av glasögon eller linser. Om synundersökningen inte visar att synen förändrats ersätter inte bidraget undersökningskostnaden, utan vårdnadshavaren står för kostnaden.
 • Kostar glasögonen/linserna och undersökningen mer står vårdnadshavaren för det överskjutande beloppet. Kostar det mindre betalar landstinget endast ut den faktiska kostnaden.
 • Bidraget utgår varje gång barnet har fått förändrad syn och därmed ett förnyat recept/ordination på glasögon eller linser.
 • Receptet/ordinationen får inte vara äldre än sex månader.
 • På 1177.se finns en lista med optikerbutiker som antagits som leverantörer och som arbetar med bidraget.

Så fungerar bidraget för barn och unga 8-19 år

 • Bidraget gäller för barn och unga mellan 8 och 19 år.
 • Bidraget på maximalt 800 kronor inklusive moms gäller för brytningsfel som hyperopi, myopi och astigmatism.
 • Bidraget täcker enkelslipade och dubbelslipade glasögon inklusive bågar eller kontaktlinser och undersökning hos optiker då behov av glasögon eller linser konstateras. Om synundersökningen inte visar att synen förändrats ersätter inte bidraget undersökningskostnaden, utan vårdnadshavaren står för kostnaden.
 • Optikern ska vara godkänd som leverantör för att hantera glasögonbidraget hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ansökan görs i IT-systemet Thord.
 • Kunden ger en fullmakt till optikern att hantera bidragsansökan och därefter kan optikern ansöka om bidraget hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vid godkännande dras bidraget av på priset, direkt i butiken.
 • Kostar glasögonen/linserna och undersökningen mindre än 800 kronor utbetalas bidrag för den faktiska kostnaden.
 • Bidraget utgår varje gång barnet har fått förändrad syn och därmed ett förnyat recept/ordination på glasögon eller linser.
 • Receptet/ordinationen får inte vara äldre än tolv månader.

Stödet till synhjälpmedel för barn med afaki (avsaknad av lins) eller diplopi (dubbelseende) fungerar som tidigare. Läs mer på Hjälpmedelsguiden.

Synundersökning för barn

Barn som behöver synundersökning remitteras till ögonläkare till och med sju års ålder. Om barnet behöver glasögon får barnets vårdnadshavare recept på glasögon eller linser som de tar med till en optikerbutik där val av bågar och glas görs. Från åtta års ålder kan barn hänvisas direkt till en optiker för synundersökning.