Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år som är mantalsskrivna i Stockholms län erbjuds regelbunden cellprovtagning för tidig upptäckt av livmoderhalscancer.

I Stockholm-Gotlandregionen införs HPV-baserad screening under 2014-2016. Detta görs på ett strukturerat sätt och för cirka hälften av kvinnorna från 30 års ålder analyseras cellprovet för HPV.

Från 2017 kommer regionen att införa HPV-baserad screening från 30 års ålder på samtliga kvinnor enligt Socialstyrelsens nya anvisningar. Kvinnor under 30 år kommer även fortsättningsvis att analyseras med cytologi.

Enligt Socialstyrelsens anvisningar ska HPV-baserad screening endast göras inom organiserade program och inte i samband med rutinkontroller hos gynekolog.

Screeningprogrammet är politiskt beslutat och följer Socialstyrelsens anvisningar. Landstingets screeningsverksamhet vid Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland administrerar screeningprogrammet. Ett särskilt råd kvalitetsgranskar programmet som utvärderas regelbundet.

Provtagning inom screeningprogrammet

Tidsintervallet mellan inbjudan till provtagning är tre år för kvinnor från 23 till och med 50 år och fem år för kvinnor mellan 51 och 64 år. Intervallen är rekommenderade av Socialstyrelsen.

Patienten ska informeras om att kallelse till screeningprogrammet kommer automatiskt och att provtagningen på den barnmorskemottagning hon kallas till är kostnadsfri.

Kallelse till cellprov är baserad på datum för senaste provtagning. Det är oberoende av om provet var taget på grund av medicinsk indikation, som uppföljning av behandling eller i hälsokontrollsyfte.

Samtliga prov inom screeningen, både cellprov och HPV-prov, analyseras vid laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset. Data över alla cellprov från samtliga laboratorier i regionen – Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Görans sjukhus och Aleris Medilab – överförs till Regionalt Cancercentrum.

Vid rutinkontroller som genomförs utan medicinsk indikation bör läkaren förklara att det inte är nödvändigt att gå på regelbunden kontroll vid sidan av screeningen. Samtidigt kan läkaren behöva uppmuntra kvinnor att delta i screeningprogrammet.

Vem betalar de olika provtagningarna?

Provtagningen inom screeningprogrammet är kostnadsfri för patienten.

Om det är en provtagning på grund av symptom eller som uppföljning av behandling betalar patienten patientavgift och högkostnadsskyddet gäller.

Om det är en provtagning i hälsokontrollsyfte, utanför det organiserade screeningprogrammet, får kvinnan betala hela kostnaden själv. Läkaren betalar laboratoriet för analysen och debiterar patienten kostnaden för detta, samt för den egna tid som eventuellt krävs för undersökning och provtagning. Läkaren sätter priset, eftersom landstinget inte fastställer någon taxa för verksamhet som är helt privat finansierad. Högkostnadsskydd gäller inte.

På blanketten till laboratoriet fyller du i om det är en rutinkontroll, ett prov på grund av symptom eller som uppföljning av behandling, eller ett gynekologiskt cellprov i hälsokontrollsyfte.

Du behöver en särskild kombikakod för de prover som inte ska betalas av landstinget. En kombikakod är siffror och bokstäver som visar en kombination av inrättning, klinik och avdelning.

Regler för privata vårdgivare

Gynekologmottagningar som utöver landstingsfinansierad vård vill erbjuda privat betald cellprovtagning ska fortfarande i första hand kunna ta emot patienter med landstingsfinansiering utan fördröjning.

Privat betald sidoverksamhet är bara tillåtet för sådant som landstinget inte finansierar, till exempel hälsokontroller eller kosmetiska åtgärder.

Sidoverksamheten ska vara tydligt åtskild från den landstingsfinansierade verksamheten. Den ska bära alla sina egna kostnader, inklusive kostnader för medicinsk service. Berörda patienter måste få tydlig information om de villkor och avgifter som gäller.

HPV-baserad undersökning i hälsokontrollsyfte ska inte göras vid sidan av det organiserade screeningprogrammet.

Screeningundersökning av utomlänspersoner

Kontakt för vårdgivare

För frågor om screeningprogrammet kontakta:

Kontakt för patienter

Kvinnor som vill boka om sin tid eller meddela att de inte vill delta i den organiserade cellprovtagningen kan göra det på flera sätt:

  • via telefon för patienter, 08-123 138 20, telefontid alla dagar 10-11 och  13-14
  • via mejl för patienter, halsound@sll.se
  • via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Patientinformation