Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

För tjejer födda 1999 och senare ingår vaccination mot humant papillomvirus, HPV, i det svenska vaccinationsprogrammet i årskurs 5-6. Vaccinationen utförs av skolhälsovården.

För tjejer födda 1998 och till och med de är 26 år erbjuder Stockholms läns landsting vaccination mot HPV. Vaccinationen är kostnadsfri och utförs på bland annat husläkarmottagningar och vaccinationscentraler.

Den 31 december 2016 är sista dagen som unga tjejer kan vaccinera sig kostnadsfritt. För att hinna ta alla tre doser som ingår i vaccinationen måste den första dosen tas senast i juni 2016. Den andra dosen tas cirka två månader efter den första, och den tredje dosen cirka sex månader efter den andra.

Vårdgivare som ska erbjuda HPV-vaccin

Skolhälsovården ansvarar för vaccineringen av tjejer i årskurs 5-6.

Vårdgivare med avtal Husläkarverksamhet och vårdgivare med godkänt avtal om Vårdval Vaccination, som valt HPV-vaccinering, ansvarar för vaccination mot HPV för tjejer födda 1998 och upp till och med 26 år.

För ansökan om Vårdval Vaccination se länk:

Vaccination - Vårdval Stockholm

Vårdvalet omfattar tre vaccinationsprogram: säsongsinfluensa, pneumokocker och HPV. Ansökningshandlingar, kontaktuppgifter, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar.

Vem får kostnadsfri vaccination?

Alla tjejer som är födda 1993-1998 som vill bli vaccinerade ska vaccineras kostnadsfritt. Kvinnor som är födda 1992 och tidigare, som är folkbokförda eller vistas stadigt i Stockholms län, erbjuds kostnadsfri vaccination fram till dagen innan de fyller 27 år. Ingen patientavgift får tas.

Kvinnor som fyllt 27 år, samt killar och män, som vill bli vaccinerade, får själva betala för vaccinationen. Högkostnadsskydd gäller inte i dessa fall.

Registrera uppgifter i elektronisk blankett

Alla enheter som ska vaccinera - skolhälsovård/företag/kommun samt vårdgivare med avtal Husläkarverksamhet -  ska registrera mottagningen i en elektronisk blankett.

En registrering ska göras för varje adress som vaccinet i ett senare skede ska levereras till.

Utifrån uppgifterna i e-blanketten skapas ett särskilt kundnummer som behövs för beställning av kostnadsfritt vaccin. Kundnumret skickas med e-post inom cirka 14 dagar efter registreringen till administratör som uppgivits i e-blanketten.

Via den elektroniska blanketten registreras enheten för möjligheten till vaccinbeställning samt för åtkomst av rapporterings- och journalsystemet Vaccinera (se nedan).

Frågor om e-blanketten

Beställning av vaccin

Beställ det antal doser som förbrukas inom två månader. Landstinget bekostar eventuell fraktkostnad. Eventuellt överblivet vaccin tillhör Stockholms läns landsting.Vaccinet får endast användas för vaccinering av målgruppen.

Vaccinet beställs via:

SBL Vaccin Distribution
Tel: 08-735 12 50
Fax: 08-735 41 49
order@sblvaccin.se

Journalföring i Vaccinera

Vaccinatörer inom Stockholms läns landsting ska registrera all vaccination mot HPV i landstingets rapporterings- och journalsystem Vaccinera. Skolhälsovården avgör själva vilket journalsystem som används.

Uppgifter som journalförs i Vaccinera, överförs automatiskt till Smittskyddsinstitutet via vaccinationsregistret Svevac.

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Support Vaccinera

Hälsodeklaration för vaccinatörer inom SLL

Vårdgivare som journalför i Vaccinera ska använda hälsodeklarationen för Vaccinera. För tjejer födda 1998 till och med 26 år finns två hälsodeklarationer, en märkt myndig och en märkt omyndig. Tjejer under 18 år ska ha vårdnadshavares underskrift.

Hälsodeklaration/medgivandeblankett med vårdnadshavares underskrift ska arkiveras i tio år.

Blanketter vid journalföring i Vaccinera

Hälsodeklaration för skolhälsovården

Personal inom skolhälsovården, som vaccinerar flickor i årskurs 5-6 och journalför i Vaccinera, använder hälsodeklaration märkt Omyndig. Skolhälsovård som journalför i andra system använder Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, medgivandeblankett.

 

Patientinformation

Vid vaccineringen ska information om utvärderingen av vaccinationsprogrammet lämnas till kvinnan, alternativt till den vaccinerades vårdnadshavare.

Utvärdering

Ersättning efter utvärdering

När vaccinationen är journalförd i Vaccinera finns underlaget för utbetalning hos Stockholms läns landsting. Ersättningen är 65 kronor per given dos när vaccinationen sker i vårdgivarens lokaler. Eventuell invändning mot utbetalning ska göras skriftligt, senast tre månader efter utbetalningen.

Dubbel ersättning för vaccination i skolan för tjejer 1993-1998

När HPV-vaccinationerna erbjuds under skoltid i skolans lokaler är ersättningen 130 kronor per dos. Den höjda ersättningen gäller endast tjejer födda 1993–1998.

Hur får man den högre ersättningen?

För att kunna vaccinera ute på skolorna och få den högre ersättningen ska ni som vårdgivare ha avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om Vårdval vaccination eller avtal om Husläkarverksamhet. För att få den högre ersättningen ska en blankett med underskrift av ansvarig på skolan skickas till förvaltningen.

Hitta skolor att samarbeta med för vaccination på skola

Ni som vårdgivare tar själva kontakt med de skolor ni önskar samarbeta med. Nedan finns en fil med kontaktuppgifter till alla högstadier och gymnasieskolor i Stockholms län.

Informationskampanj

Kommunikationen med invånarna kring vaccination mot HPV samlas i informationskampanjen I love me. Kampanjen innehåller information om vaccinationserbjudandet samt var vaccinationen utförs.

Mer information

Humant papillomvirus (HPV)

HPV är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. Det finns många olika typer av HPV varav vissa kan förorsaka cancer. Det finns idag två vacciner som ger bra skydd mot merparten av dessa cancerorsakande virus.