Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Jourläkaren gör medicinska bedömningar och behandlingar på plats i patientens hem när det inte är möjligt eller lämpligt att ta sig till husläkarmottagning, närakut eller akutmottagning. Jourläkaren kan också, vid behov, remittera patienten till rätt vårdform.

Det ingår också i jourläkarens uppdrag att utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg samt vårdintyg i patientens hem eller motsvarande.

Arbetstider

Jourläkarbilarna finns i tjänst vardagar mellan 17:00 och 08:00, samt dygnet runt under helger och röda dagar. Jourläkarbilarnas uppdrag omfattar hela Stockholms län

Målgrupp

Jourläkarbilarnas målgrupp omfattar alla personer i alla åldrar som bor eller vistas i Stockholms län. Särskild hänsyn ska tas till patienter som av olika anledningar har svårt att själva ta sig till vården, exempelvis barnfamiljer, äldre, funktionsnedsatta eller patienter med smittsam sjukdom.

Väntetid

Patientens väntetid på en jourläkare kan variera, främst beroende på hur många patienter som väntar på hembesök. Patienten kommer att kontaktas av prioriterings- och dirigeringstjänsten för att få en preliminär ankomsttid.

Patientavgift

Hembesök av en jourläkare medför en patientavgift på 300 kronor. Barn och ungdomar under 18 år och äldre över 85 år betalar inget. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Förmedling och prioritering av uppdrag

De flesta av jourläkarbilarnas uppdrag förmedlas via 1177 Vårdguiden till Stockholms läns landstings prioriterings- och dirigeringstjänst som sköts av SOS Alarm AB. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden avgör om en patient är i behov av en läkarkontakt baserat på kriterier i Hänvisningsstöd SLL.

Hänvisningsstöd SLL

Här finns länk till hänvisningsstödet, lathund, filmer och frågor och svar och för att komma igång med Hänvisningsstöd SLL.

Jourläkarbilarna kan även få uppdrag direkt från prioriterings- och dirigeringstjänstens prehospitala bakjour för att avlasta eller förstärka ambulanssjukvården, när det bedöms lämpligt. Den prehospitala bakjouren kan även tilldela jourläkarbilarna uppdrag som inkommer från sjuksköterskor i basal hemsjukvård jourtid, LSS-boenden, vissa korttidsboenden samt avvikande laboratoriesvar av akut karaktär.

Jourläkarbilarnas uppdrag omfattar även att kunna bidra till att förstärka övrig prehospital vård vid exempelvis hjärtstopp och allvarlig händelse.

Läs mer

Hänvisningsstöd SLL

Här finns länk till hänvisningsstödet, lathund, filmer och frågor och svar och för att komma igång med Hänvisningsstöd SLL.

Prehospital vård

Om hur ambulanssjukvården i Stockholm prioriteras och samordnas, och vilka avtal som finns för olika former av ambulanssjukvård i Stockholms län.