Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting erbjuder screening med mammografi för kvinnor i åldrarna 40-74 år. Kvinnor blir kallade till undersökning vartannat år. Detta innebär att man får sin första kallelse när man är 40 eller 41 år. Det innebär också att man kan få sin sista kallelse vid 73 års ålder. Screeningen är kostnadsfri.

Mammografiscreeningens syfte är att diagnostisera bröstcancer i tidig, botbar fas. Via mammografi upptäcks cirka fem cancerfall per 1000 undersökta kvinnor.

Vetenskapliga undersökningar har visat att mammografiscreening minskar dödligheten i bröstcancer med mellan 20 och 40 procent beroende på ålder. Socialstyrelsen har använt riktvärdet 30 procent. Undersökningar har visat att hos de kvinnor som hörsammar kallelsen minskar risken att dö i bröstcancer med upp till 50 procent.

Programmet är politiskt beslutat och följer Socialstyrelsens riktlinjer som uppdaterades 2014 i fråga om undersökningsintervall relaterat till ålder. Landstingets screeningsverksamhet vid Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland administrerar screeningprogrammet.

Ett kvalitetsråd bestående av läkare och sjuksköterskor inom mammografi, kirurgi, patologi och onkologi kvalitetsgranskar programmet och det utvärderas regelbundet.

Tre nya bröstcentrum

Den 1 januari 2016 öppnar tre bröstcentrum i Stockholm vid Karolinska Universitetssjukhuset, i Solna, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset.

Bröstcentrum kommer att ansvara för mammografiska undersökningar, inklusive screening. För patienter med bröstcancer kommer bröstcentrum att ansvara för hela vårdkedjan, från utredning och diagnos till behandling, uppföljning och rehabilitering. För patienter med återfall i bröstcancer ansvarar bröstcentrum för fortsatt handläggning.

Råd till kvinnor som har bröstsymtom eller är oroliga

Screeningen ska inte vara en ersättning för den utredning som alltid ska göras av kvinnor med symtom eller oro. Den är primärt till för att undersöka kvinnor som inte har symtom eller problem med brösten.

Provsvar

Är undersökningen normal får kvinnan skriftligt svar, normalt inom två veckor. Cirka tre procent av de undersökta kvinnorna återkallas för kompletterande utredning, oftast inom en vecka.

Mammografienheter som bedriver screening


Capio S:t Görans sjukhus
Mammografiavdelningen
Sankt Göransplan 1
112 81 Stockholm

Karolinska universitetssjukhuset i Solna
Mammografiavdelningen
Radiumhemmet
171 76 Stockholm

Södersjukhuset AB
Mammografin
Fatburs Brunnsgata 7
118 28 Stockholm

Patientinformation

Om kvinnan vill boka om sin tid eller meddela att hon inte vill delta i screeningen kan hon göra det via internet genom att logga in på 1177 Vårdguiden med e-legitimation eller mobilt bank-id, eller kontakta den mammografienhet hon är kallad till.

På länken nedan finns kontaktuppgifter för patienter.

Screeningundersökning av utomlänspersoner

Remittering till klinisk mammografi

Kontakt för vårdgivare

Mer information