Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Omhändertagande av patienter som avlidit ska ske med stor respekt för den avlidne och med hänsyn till den avlidnes efterlevande. Omhändertagandet ska ske i enlighet med gällande författningar och landstingets policydokument Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.

Från och med den 1 oktober 2015 innefattar kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar även personer som avlider i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS-lagen om stöd och service.

Handbok

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens handbok för omhändertagande av avlidna innehåller riktlinjer och praktiska råd. Syftet med handboken är att tydliggöra hälso- och sjukvårdens rutiner och ansvar i samband med ett dödsfall.

Handboken kompletterar de författningar som gäller för omhändertagande av avlidna. Texten går att ladda ner.

Dokument och ifyllningsbara blanketter till handboken

Checklista

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram en checklista vid dödsfall. Checklistan beskriver kortfattat vad man ska göra när någon avlider och kan användas både av hälso- och sjukvården och av kommunala boenden.

Stöd till närstående

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram foldern När någon avlidit, med information och praktiska råd till närstående i samband med att ett dödsfall konstateras.

Dödsbevis

Dödsbevis ska sändas till:

Skatteverkets inläsningscentral
FE 2004
205 76 Malmö

Balsamering

Om en begravning sker efter tio dagar från dödsfallet, behöver kroppen i de flesta fall balsameras. På länken nedan finns mer information.

Transport av avliden

Läs mer