Powerpointpresentation om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen

Powerpointpresentation om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen

Powerpointpresentation om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen

Information om anmälningsplikten enligt Socialtjänstlagen, olika frågeställningar som man kan ställas inför, riskfaktorer, forskning och hur en anmälan görs.