Introduktion till SVEA – presentationsmaterial (.pptx)

Introduktion till SVEA – presentationsmaterial (.pptx)

Introduktion till SVEA – presentationsmaterial (.pptx)

Material för till exempel APT:er eller andra verksamhetsmöten. En övergripande introduktion till SVEA:s arbetssätt och hänvisning till var mer information finns.