Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sammanhållen vård

I Nacka och Bromma samarbetar akutsjukhus, geriatrik, vårdcentraler, primärvårdsrehabilitering och den kommunala omsorgen för att förbättra vårdövergångar för sköra patienter och därmed minska undvikbar akutvård. Utbytet mellan Bromma och Nacka är en del av den länsövergripande satsningen SVEA, sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt.

Studiebesöket på geriatriken i Nacka syftade till att lära sig mer om arbetet med äldrevägledare i Nacka kommun och att föra en dialog om kvalitet i vårdflöden. Äldrevägledaren är anställd av Nacka kommun och finns på plats på geriatriken för att informera och stödja patienter och deras anhöriga med planering inför utskrivning och tiden därefter.

- Nackas arbete med äldrevägledare är jätteintressant och idag var ett steg framåt för att undersöka om något liknande går att få på plats på fler ställen i länet, säger Hanna Vidsten, ansvarig projektledare för de enhetliga arbetssätten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Sammanhållen vård

- Det är viktigt att förbereda patienterna inför vårdplaneringen. Om patienten är mer delaktig går det smidigare under själva planeringen och anhöriga blir lugnare, säger Eva-Marie Jansson, äldrevägledare i Nacka.

Arbetet med en sammanhållen vård fortsätter under hösten genom flera olika initiativ.

Kontakt

Gunilla Benner Forsberg: gunilla.benner-forsberg@sll.se

SVEA – sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt

Våren 2014 initierade hälso- och sjukvårdsförvaltningen projektet SVEA som är ett samarbete mellan vårdgivare och förvaltning. Syftet är att genom enhetliga arbetssätt och samverkan mellan vård- och omsorgsgivare skapa goda utsättningar för att alla patienter i länet ska känna sig trygga och uppleva bättre kontinuitet och koordination i vården.