Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Var åttonde patient som skrivs ut från slutenvården blir oplanerat återinskriven inom 30 dagar inom Stockholms län. För den här sköra patientgruppen, som ofta vårdas på sjukhus, är det särskilt viktigt att överlämning mellan vård- och omsorgsgivare fungerar optimalt. Förstärkt utskrivning hjälper vårdgivare att identifiera patienter med ökad risk för oplanerade återinskrivningar och skapar förutsättningar för tryggare vårdövergångar genom en ökad kommunikation mellan vård- och omsorgsgivare.

Införandet av Förstärkt utskrivning på Karolinska är en del av den länsövergripande satsningen SVEA, Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt.

Ubildning och verktyg på intranätet

Den nya rutinen införs på Karolinska genom att utbildningar och verktyg blir tillgängliga genom bland annat intranätet och nätverk av medarbetare som får extra utbildning i arbetssättet, Nätverk SVEA Karolinska. Målsättningen är att hela sjukhuset ska arbeta med Förstärkt utskrivning under nästa år.

– Implementeringen av Förstärkt utskrivning på Karolinska ligger precis rätt i tiden. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv behöver vi ett enhetligt arbetssätt för att säkerställa en fungerande utskrivningsprocess och en beredskap för att hantera komplicerade utskrivningar, säger Annemarie Kennestad, vårdutvecklingsledare och ansvarig för Nätverk SVEA Karolinska.

Delar av Nätverk SVEA Karolinska

Nätverket består av medarbetare som representerar de sju kliniker som är först med att införa den nya rutinen. Under hösten har nätverket träffats för att få fördjupad information om arbetssättet och diskutera hur Förstärkt utskrivning kan användas i det dagliga arbetet.

Tillgänglig utbildning säkrar kompetensen

– Det är väldigt bra att det finns en central e-utbildning tillgänglig kring hur vi praktiskt ska arbeta. Det säkrar kompetensen hos medarbetarna, berättar Helena Fridh, sjuksköterska på neurologkliniken i Solna, som är ansvarig för planering av införandet på sin klinik. E-utbildningen i Förstärkt utskrivning finns på Lärtorget och är tillgänglig för alla vårdgivare i Stockholms läns landsting.

Genom nätverket har även den lungmedicinska kliniken i Solna och Huddinge börjat samarbeta kring hur det nya arbetssättet kan anpassas till den kliniska verkligheten.

– Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter. Det är väldigt värdefullt att få möjlighet att träffas och diskutera hur vi ska gå tillväga för att börja arbeta enligt de nya rutinerna, säger Åsa Wetterdahl, vårdplaneringssjuksköterska, lungmedicinska kliniken, Karolinska Huddinge.