Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sammanhållen vård innebär att patientens behov står i centrum, snarare än att vården utgår från organisatoriska indelningar. Det är särskilt viktigt med sammanhållen vård för patienter som har många och komplexa vårdkontakter.

Att skapa förbättrade förutsättningar för sammanhållen vård är ett prioriterat område inom alla hälso- och sjukvårdssystem.

Med enhetliga arbetssätt och samordning mellan vårdgivare kan goda förutsättningar skapas för att alla patienter i länet ska känna sig trygga och uppleva bättre kontinuitet och koordination i vården.

Stockholms läns landsting och länets kommuner har inom ramen för både nationella och lokala satsningar genomfört flera initiativ för att vården ska bli mer sammanhållen och för att vårdgivare ska kunna samverka för ökad trygghet och patientinvolvering.

Här på Vårdgivarguiden kommer du som vårdgivare hitta verktyg och modeller som kan stödja dig för att arbeta effektivt och sammanhållet kring länets patienter.

Från projekt till nya arbetssätt

Arbetet med att utveckla en mer sammanhållen vård är i linje med hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med nätverkssjukvård som bedrivs inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

Våren 2014 initierade hälso- och sjukvårdsförvaltningen projektet SVEA - Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt. Syftet var att tillsammans med vårdgivare och sakkunniga på förvaltningen ta fram verktyg och systemstöd för vårdgivare som skapar förutsättningar för en mer sammanhållen vård.

Projektet är avslutat och nu pågår arbete med att implementera arbetssätten i vården. Det finns många goda exempel där vårdgivare redan nu på ett framgångsrikt sätt förändrat sina processer och arbetssätt för att skapa en mer sammanhållen vård.

Slutrapport från SVEA

Projektet SVEA, sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt, pågick 2014-2016. I projektets slutrapport finns rekommendationer för det fortsatta arbetet med en mer sammanhållen vård.

Film om sammanhållen vård

Läs mer om Framtidsplanen

Information om SVEA för kommuner och stadsdelar

SVEA:s enhetliga arbetssätt är initialt framtagna med länets vårdgivare i fokus men både den kommunala omsorgen och beställarorganisationen är viktiga aktörer för en god samverkan. Kännedom om varandras arbetssätt är av vikt för alla aktörer som kommer i kontakt med patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov. För mer information se informationsbladet nedan eller vid frågor se kontaktuppgifter i slutet av sidan.

Information om SVEA

Information om SVEA (Sammanhållen Vård genom Enhetliga Arbetssätt) för kommuner och stadsdelar i Stockholms län.

Övrig samverkan mellan kommuner och landsting

Stockholms läns landsting, Kommunförbundet för Stockholms län, KSL, och representanter för kommuner i Stockholms län, arbetar kontinuerligt fram överenskommelser kring områden där landstinget och kommunerna måste samverka. Överenskommelserna innehåller riktlinjer för hur vårdgivaren ska samverka med kommunerna.

På länken nedan presenteras samverkansöverenskommelser mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län.

Kontakt

För frågor kontakta Marie-Louise Kain, avdelningen för närsjukvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen: