Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

En viktig del i arbetet kring sammanhållen vård är att utveckla verktyg för att kunna mäta hur sammanhållen vården är. Vårdgivarstatistik kan användas både för egenanalys över tid och vid jämförelse med andra vårdgivare.

Samverkansmått för vårdcentraler

Som en del i arbetet att uppnå en mer sammanhållen vård i Stockholms län finns åtta samverkansmått för primärvården. Måtten ska bidra till att ge en bild av hur sammanhållen vården är för den patientpopulation som är listad vid respektive husläkarmottagning i Stockholms läns landsting. Samverkan innebär att flera vårdgivare jobbar ihop, varför samtliga inblandade vårdgivare tvärs vårdnivåer delar på ansvaret för samverkansmåttens utfall.

En beskrivning av samverkansmåtten och underlag till diskussion och förbättringsarbete finns i dokumentet Introduktion samverkansmått. Här återfinns även förklaringar, definitioner och en lathund för hur utfallen av samverkansmåtten är tänkt att användas. Utfallen av samverkansmåtten för alla vårdcentraler finns i dokumentet Samverkansmått 2017, kvartal 2.

Dokumenten är lösenordskyddade med lösenord som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har skickat ut till alla verksamhetschefer. Samverkansmåtten kommer att uppdateras kvartalsvis framöver. För frågor om lösenord, kontakta Elisabeth Höglund: elisabeth.hoglund@sll.se.

Uppföljning i kvalitetsnätverk för akutsjukhusen

Kvalitetsnätverket är ett forum för chefsläkare från länets alla akutsjukhus. För att stimulera förbättringsarbete för sammanhållen vård följs mått kring återinskrivningar upp och diskuteras i kvalitetsnätverket.

Kontakt

Om du har frågor kontakta Björn Wettermark, utvecklingsavdelningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen: bjorn.wettermark@sll.se