Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Enligt patientlagen kan en person få göra sin screeningundersökning i ett annat landsting än hemlandstinget.

Om en person från ett annat landsting vill göra mammografi- gyn- eller bukaortascreening i Stockholms läns landsting ska personen kunna visa en kallelse från hemlandstinget. Screeningkallelsen ska konverteras till en allmän remiss från hemlandstinget.

Den person som ska screenas och väljer Stockholms läns landsting istället för sitt hemlandsting måste själv beställa tid för screeningundersökningen. Hen kan fritt bestämma vid vilken screeningenhet eller gynekologisk mottagning hen vill bli undersökt.

Det är den undersökande kliniken som har det fulla patientansvaret för utomlänspersonens undersökning och medicinska bedömning liksom för att meddela provsvar och säkerställa att avvikande fynd utreds vidare.

Inom Stockholms läns landsting är screeningundersökningar avgiftsfria och detta gäller även för utomlänspersoner.

För personer som är mantalsskrivna i Stockholms län och Region Gotland samordnas screening via Regionalt cancercentrum, RCC.

När utomlänspatienter screenas har RCC inte ansvar eftersom man inte får ha register över personer som är mantalsskrivna i andra län. Därför ligger ansvaret på den enskilda vårdgivaren att undersöka, bedöma och informera personen, och eventuellt att fortsätta utreda dem som har patologiska screeningfynd.

Mammografiscreening

Om kvinnan efter undersökningen behöver kallas tillbaka för fortsatt utredning med kompletterande mammografi, eventuellt ultraljud och om dessutom morfologisk provtagning behöver göras, kommer denna att göras på den klinik som utförde screeningundersökningen. Om kvinnan så önskar kan remissen för att åtgärda fynd från undersökningen skickas till hennes hemlandsting.

Det är den enhet som tar provet som har ansvaret att informera den screenade kvinnan om provtagningsresultatet av mammografin och eventuellt behov av vidare utredning.

Hemlandstinget ska informeras om undersökningsresultatet.

Den enhet som utför screeningundersökningen fakturerar hemlandstinget direkt.

Bukaortascreening

Om undersökningen är normal ska mannen informeras om undersökningsresultatet. Om undersökningen visar att mannen har ett bukaortaaneurysm, det vill säga att bukaortadiametern är större eller lika med 30 millimeter, ska mannen remitteras för åtgärd till kärlkirurgisk klinik. I första hand ska denna göras i hemlandstinget genom specialistvård på kärlkirurgisk klinik.

Den enhet som utför screeningundersökningen fakturerar hemlandstinget direkt.

Gynekologisk cellprovtagning

Den kvinna som väljer att screena sig i Stockholms läns landsting istället för i sitt hemlandsting måste själv beställa tid hos en öppenvårdsgynekolog. För utomlänspatienter sker screening endast på gynekologiska mottagningar.

Vid besöket överförs uppgifterna på screeningkallelsen till en allmän remiss, en så kallad klinisk remiss.

Det är gynekologen som ansvarar för att ett cellprov blir taget och att för att kvinnan informeras om resultatet. Gynekologen ansvarar också för att utreda kvinnor med patologiska fynd - eller om kvinnan så önskar, remittera henne för utredning i hemlandstinget.

Gynekologen har dessutom ansvar för att informera hemlandstinget om undersökningsresultatet. Skriftlig information ska gå till den enhet i hemlandstinget som kvinnan ursprungligen blev kallad till.

Besöket när cellprovprovtagningen görs är kostnadsfritt för kvinnan. Registrering av besöken sker i enlighet med rapporteringsanvisningarna för Vårdval specialiserad gynekologisk vård. Fakturering sker på samma sätt som för övrig utomlänsvård inom vårdvalet.

Specialiserad gynekologi - Vårdval Stockholm

Vårdvalet gäller utredning och behandling av gynekologiska sjukdomar och besvär. Ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, kontaktuppgifter och rapporteringsanvisningar.