Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det finns etablerade reservrutiner vid driftstörningar i sjukresesystemet. Följande information är en beskrivning av vad som händer i olika steg vid en driftstörning. Informationen är framför allt ett stöd för chefläkare/ledningar för att ge överblick över hanteringen vid en störning.

Driftstörningar hanteras i första hand av Trafikförvaltningen

Driftstörningar i Sjukresesystemet, SRS, eller andra applikationer som används för administration av tjänsten sjukresor, hanteras av Trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen har följande rutiner för informationshantering både till vårdgivare och till allmänheten.

  • Störningsinformation förmedlas direkt via Trafikförvaltningens egna webbplatser, och via helpdeskfunktionen.
  • HSF och SLL Kommunikation kontaktas och vidtar de åtgärder som krävs samt förmedlar störningsinformationen vidare via Vårdgivarguiden, nätverk för kommunikationsansvariga, intranät och andra upparbetade kanaler.
  • Då extra åtgärder måste sättas in för att säkerställa drift av verksamheten har Trafikförvaltningen rutiner för snabb hantering gentemot länets sjukhus och dess kommunikationsavdelningar samt övriga vårdgivare.

Samlad information om reservrutiner finns på Vårdgivarguiden

På Vårdgivarguiden finns utförlig information kring sjukresor samt länkar till aktuellt regelverk och reservrutiner för driftstörning. Alla verksamheter och användare som arbetar i sjukresesystemet har utbildats i gällande regelverk och ska ha kännedom om vilka åtgärder som ska vidtas vid driftstörning.

Sjukresor

Patienter kan få tillstånd för sjukresor om vårdgivaren gör en medicinsk bedömning att resa till vårdtillfället inte är möjligt med den allmänna kollektivtrafiken. Vårdgivaren ska registrera tillstånd för sjukresa i Sjukresesystemet när personer uppfyller villkoren för sjukresa.

Generell reservrutin vid driftstörning i SRS är att resande gör egna utlägg, för att senare kunna begära ersättning för resan mot uppvisande av kvitto. Vid länets sjukhus ska även tillgång till taxibiljetter finnas för distribution till resande och redovisning av dessa sker från sjukhuset till Färdtjänstenheten enligt särskild rutin.

Regelverket för sjukresor styr

Sjukresor är en del av den särskilda kollektivtrafiken och regleras enlig lag om resekostnadsersättning vid sjukresor (1991:419). Det är alltså ersättningen som ligger till grund för tjänsten sjukresor. Det betyder även att vid driftstörning utgår ersättning för egna utlägg i efterhand samt att sjukhusen har möjlighet att erbjuda sjukresebiljetter. Allt finns utförligt beskrivet i regelverket. Sjukresa är ingen självklar fri rättighet för transport, utan grundar sig på vårdgivarens medicinska bedömning.

Läs mer

Sjukresor

Patienter kan få tillstånd för sjukresor om vårdgivaren gör en medicinsk bedömning att resa till vårdtillfället inte är möjligt med den allmänna kollektivtrafiken. Vårdgivaren ska registrera tillstånd för sjukresa i Sjukresesystemet när personer uppfyller villkoren för sjukresa.