Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Patientdatalagen och Socialstyrelsens författning om Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2016:40, ställer krav på unik identifiering av både patienter och personal i vårdgivarnas informationssystem som innehåller patientuppgifter. Vårdgivare behöver därför rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.

Personer som lever under hot behöver skyddas och det är Skatteverket som beslutar att personuppgifterna ska bli skyddade.

Behov av skydd kan gälla både patienter och medarbetare i vården och de ska känna sig trygga med att deras personuppgifter inte kommer i orätta händer. Informationsutbyte, vare sig det sker elektroniskt eller icke-elektroniskt, får inte leda till att dessa personers uppgifter röjs.

Särskilda riktlinjer för patienter med skyddade personuppgifter

  • Patienter ska kunna legitimera sig även om de har skyddade personuppgifter.
  • Patienter ska visa en handling från Skatteverket att de har skyddade personuppgifter.
  • Personuppgifter som är skyddade ska vara tydligt märkta så att detta tydligt framgår för de personer som hanterar dem.
  • Bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer, uppgift om närstående, foto eller till exempel uppgifter om var patienten befinner sig i vården eller kommer att befinna sig vid planerade besök får inte lämnas ut. Däremot får uppgifter lämnas ut på patientens egen begäran.
  • Reservnummer ska som regel inte användas för patienter med skyddad identitet.

Reservnummer

Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

Särskilda riktlinjer för medarbetare med skyddade personuppgifter

  • Medarbetare med skyddade personuppgifter ska, som alla medarbetare i Stockholms läns landsting, identifieras med HSA-id.
  • Medarbetare med skyddade personuppgifter ska kunna visa en handling från Skatteverket att de har skyddade personuppgifter.
  • Personer som arbetar i hälso- och sjukvården har ett förhöjt skydd av personuppgifter. Det innebär att sekretess även gäller personliga förhållanden. Bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer, uppgift om närstående, foto eller liknande uppgifter får inte lämnas ut. Däremot får uppgifter lämnas ut efter medarbetarens samtycke.
  • Skyddsbehovet kan komma i konflikt med sjukvårdens krav på spårbarhet, till exempel för medicinska anteckningar. Detta kan i vissa fall kräva att personal med stort skyddsbehov behöver få anpassade arbetsuppgifter.

Pappersjournaler efter samråd

Vårdgivare kan efter samråd med patienten besluta att journalen enbart ska föras på papper. Patienter med skyddade personuppgifter måste i det läget informeras om konsekvenserna av det, i mötet med vården. Tillsammans med patienten kan nivån på skyddsbehovet bestämmas. Denna information är en förutsättning för att patienter ska kunna göra ett informativt val om hanteringen av sin patientinformation.

När journaler förs på papper behöver lokala rutiner för pappersbaserad journal tas fram.

Remisser på papper

En remittent som bedömer att en remiss, av säkerhetsskäl, bör skickas på papper och inte via elektroniskt remissflöde har därmed satt säkerhetsnivån. Det betyder att remissen också måste besvaras på papper.

Om tiden medger kan kallelser och liknande alltid skickas via Skatteverket och hem till patienten. Patienten tar då själv med sig remissen vid besöket i vården.

Rutiner behövs

Förvaltningar, bolag och stiftelser ska utforma anvisningar och rutiner för behandling av skyddade personuppgifter.

Lokala rutiner behövs, till exempel för läkares kontakter med apotek och Försäkringskassan samt för intygsskrivande med mera.

Ingen kallelse till screening

Personer med skyddade personuppgifter får ingen kallelse till screening eftersom deras adressuppgifter är sekretessmarkerade i SLL:s personuppgiftssystem, PU, som tillhandahåller adresserna till aktuell målgrupp. Detta gäller kallelser till cervix, kolorektal, bukaorta och mammografi. Personerna i denna målgrupp uppmanas att själva kontakta respektive mottagning för att få undersökningen gjord.

Fakturering vid skyddad identitet