Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Rätten till språktolk

Förvaltningslagen och hälso- och sjukvårdslagen reglerar rätten till språktolk när en person/patient som inte behärskar svenska språket har kontakt med myndigheter. Från 1 januari 2015 gäller även den nya patientlagen. Den har kommit till för att ytterligare stärka patientens ställning i vården. En viktig del i lagen handlar om patientens rätt att förstå den information vårdgivaren ger. För att leva upp till informationsuppdraget krävs det ibland tolk.

Varje år genomförs över 300 000 språktolktillfällen i Stockholms läns landsting till en kostnad av ca 75 miljoner kronor (2013). Med ökad migration förväntas efterfrågan på tolktjänster öka i framtiden.

Krav på upphandling

Stockholms läns landsting köper varor och tjänster för en stor del av sin budget. Lagen om offentlig upphandling, LOU, ligger till grund för en stor del av inköpen. Den senaste upphandlingen av språktolktjänster var klar i maj 2014. Landstingets tilldelningsbeslut, det vill säga valet av de tolkförmedlingar som bäst svarade upp mot landstingets krav i upphandlingen, överklagades. Därefter inleddes en lång rättsprocess där upphandlingen överprövades först i Förvaltningsrätten och sedan i Kammarrätten.

Avtalslös period

Rättsprocessen innebar att landstinget under årets första månader (2015) inte hade alla avtal på plats för tjänsterna kontakttolkning (då tolken finns i rummet) och bokad telefontolkning. Situationen innebar bland annat mycket varierande priser på dessa tolktjänster. Den avtalslösa perioden innebar också merarbete med administration för vårdgivarna. För att säkerställa patientsäkerheten, tillgången på tolktjänster och förhindra skenande kostnader för tolktjänster, tecknade landstinget tillfälliga avtal med ett antal leverantörer.

Rättsprocessen över, ny upphandling

Nu har Kammarrättens dom fallit. Domen innebär att landstingets beslut om bokad telefontolk var korrekt och därmed gäller från början av juni 2015.

Avtalade tolkförmedlingar och deras inbördes rangordning hittar du här under länken Språktolk och rubriken Landstingets avtal med tolkförmedlingar.

Språktolk

För bokning av språktolk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting, ring 08-123 140 00.

Ny upphandling

Kammarrättens dom innebär även att upphandlingen av tjänsten kontakttolk ska göras om. Den 2 juni fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att starta upphandlingen.
Förfrågningsunderlag och andra handlingar publiceras efter beslutet som vanligt på SLL upphandlings webbplats.

Bättre uppföljning

För att underlätta både bokning och uppföljning av tolktjänsterna har hälso- och sjukvårdsförvaltningen utvecklat en webbaserad bokningstjänst, Tolkportalen. Den gör det enklare att boka och hantera vårdenhetens alla tolkkontakter. Tolkportalen kommer också att underlätta uppföljningen av hur tolktjänsterna utförs och ge bättre möjlighet att planera budget. Införandet av Tolkportalen har påbörjats och tjänsten kommer successivt att bli tillgänglig för fler och fler vårdgivare.

Kontakt