Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting har det yttersta ansvaret för att den som avlider på allmän plats eller i en bostad transporteras till bårhus.

Det är AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, som utför transporterna. Beställningen görs på telefon 08-123 120 80. Den läkare som konstaterar dödsfallet ska fylla i transportblanketten Bårhusremiss extern och blanketten för dödsbevis som skickas till Skatteverket.

Beställning

Det är AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, som utför transporterna. Läkare på plats ansvarar för beställningen som görs på     08-123 120 80. Den läkare som konstaterar dödsfallet ska fylla i transportblanketten Bårhusremiss extern och blanketten för dödsbevis som skickas till Skatteverket.

Aktuella bårhus

I Stockholms län transporteras avlidna till de certifierade/ackrediterade bårhusen vid

  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  • Danderyds sjukhus
  • Södersjukhuset
  • S:t Görans Sjukhus.

Avlidna transporteras även till Norrtälje Sjukhus och Södertälje Sjukhus.

Tidpunkt för transporten

Innan transporten utförs kontaktar AISAB alltid den avlidnes närstående, eller den som beställt transporten, för att komma överens om tidpunkt för hämtning.

Transporten ska ske senast inom två timmar, alternativt vid den tid som AISAB kommit överens om med beställare eller närstående.

Dödsfall på särskilda boenden

Vid dödsfall på kommunala boenden ansvarar kommunen, alternativt dödsboet, för att den avlidne transporteras till bårhus. Vid dödsfall på särskilda boenden ska läkaren som konstaterat dödsfallet fylla i transportblanketten Bårhusremiss extern. I det fall en klinisk obduktion behövs ska läkaren säkerställa att bårhuset får de dokument som är nödvändiga i samband med konstaterandet av dödsfallet.

Vid brottsmisstanke

När den avlidne misstänks vara utsatt för brott, inte kan identifieras eller hittas på allmän plats ansvarar polisen för transporten.

Läs mer

Kontakt för vårdgivare

Frågor kring transport av avlidna