Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vårdcentralernas uppdrag

Alla vårdcentraler i Stockholms län har i uppdrag att ta emot och ge vård till asylsökande och personer utan tillstånd. Hälsoundersökningar utförs av de vårdcentraler som har det särskilda uppdraget. Patienter ska tas emot och ges vård även om de inte har genomgått hälsoundersökning.

Vid akut sjukdom eller skada kan asylsökande och personer utan tillstånd besöka närakuterna eller sjukhusens akutmottagningar och vid livshotande tillstånd ringa 112.

Hälsoundersökningar

Sju vårdcentraler har ett särskilt uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar för asylsökande och personer utan tillstånd. Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen görs så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige.

Vårdcentraler med uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar:

För barn i förskoleåldern kan hälsoundersökningen genomföras på länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, eller på ovanstående vårdcentraler.

Tandvård

Asylsökande och personer utan tillstånd har rätt till akut tandvård i landstingets regi. Det är tandläkaren som bedömer om behovet av tandvård är akut. Den som behöver tandvård kan vända sig till närmaste klinik inom Folktandvården eller Distriktstandvården för att boka en tid. Folktandvården och Distriktstandvården är öppet måndag till fredag under kontorstid.

Asylsökande och tillståndslösa barn och ungdomar under 18 år har rätt till tandvård på samma villkor som andra barn och ungdomar i Sverige, det vill säga utan att behöva betala för den. Alla barn och ungdomar som söker asyl får ett erbjudande om att boka tid på närmaste mottagning inom 4-5 veckor.

Akut tandvård

Akut tandvård finns på följande mottagningar:

Folktandvården Akuten
Fleminggatan 48
Telefon: 08-123 156 80

Distriktstandvården
Drottninggatan 65, Stockholm
Telefon: 08-412 007 50

Distriktstandvården Södertälje
Telefon: 08-550 280 00

Om man behöver akut tandvård nattetid kan man ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Utökat psykosocialt stöd

Kris- och traumacentrum och Röda Korsets Center för tortyrskadade flyktingar har ett utökat uppdrag för att möta ett förväntat utökat vårdbehov hos människor på flykt undan kriget i Syrien.

Läs mer

Tolktjänster

Om rutiner och regler för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Bildstöd som en brygga mellan två språk

Bildstödet kan användas som stöd för att samtala med människor som inte pratar samma språk. Det kan användas i mötet med människor på flykt som söker vård eller tandvård.

Informationsmaterial

Språkkartan

Informationsblad med 30 olika språk om rättigheten till tolk för patienten att peka på.

Rätt till vård - folder

Information till vårdgivare (kassapersonal) om papperslösas rätt till subventionerad hälso- och sjukvård.