Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Landstinget är enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldigt att boka tolk för patienter med dövhet, dövblindhet och grav hörselskada. Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och TSS – tecken som stödtjänster är kostnadsfritt för vårdgivaren.

Så bokar du teckenspråkstolk

Boka i första hand tolk via Tolkportalen

För att boka tolk via tolkportalen behöver du e-tjänstekort.
Mer information om e-tjänstekort.

Om eTjänstekort

eTjänstekort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Med eTjänstekort höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt.

Behöver du ringa och boka tolk är telefonnumret: 08-123 140 00.
Via knappval kopplas du till Tolkcentralen som förmedlar tolkarna.

För tolk i akut vårdsituation ring:

Ring Tolkcentralen på 08-123 359 50. När kontoret är obemannat kopplas du genom knappval direkt till 1177 Vårdguiden.

Boka tolk i så god tid som möjligt så att tolkarna kan användas optimalt inom landstinget. Kom ihåg att avboka tolken om du eller patienten avbokar tiden på mottagningen.

Olika tolkmetoder

Det finns olika tolkmetoder:

  • teckenspråkstolkning
  • dövblindtolkning
  • skrivtolkning
  • tolkning med tecken som stöd.

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning innebär tolkning, ofta simultan, mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Teckenspråket har en egen grammatik och följer inte det talade svenska språkets grammatik. Många personer med dövhet eller hörselskada har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och svenska som sitt andraspråk.

Dövblindtolkning

Dövblindtolkning är en tolkmetod som används för personer som har en kombination av syn- och hörselnedsättning. Dövblindtolkning innebär förmedling av både syn- och hörselintryck och sker genom tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning.

Skrivtolkning

Skrivtolkning innebär att det som sägs överförs till skriftlig form för personer som har förvärvat dövhet eller grav hörselskada i vuxen ålder, vuxendöva. Personen med dövhet kan följa det som sägs genom att tolken till exempel skriver simultant.

Tecken som stöd - TSS-tolkning

Tolkning med tecken som stöd innebär att tolken använder tecken som ett stöd för avläsning. TSS-tolkning används av vissa vuxendöva.

Missnöjd med tolkningen?

Kontakta Tolkcentralen via länken nedan och anmäl om tolkningen inte har fungerat.

Tolkcentralen.synpunkter@sll.se

Språktolkning

Teletal

Teletal är en kostnadsfri och rikstäckande tjänst där patienten får stöd av en tredje person som följer med i samtalet.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för landstingen, kommunerna och andra vårdgivare.