Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att få tillbaka sin arbetsförmåga och kunna återgå i arbete. Patienten kan också lära sig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

Vårdens ansvar i rehabiliteringsprocessen

Sjukvården ansvarar för den medicinska vården och rehabiliteringen men ska också remittera, initiera och följa upp utredningar och behandlingar. Läkare måste ofta utfärda intyg till Försäkringskassan, andra myndigheter, försäkringsbolag med flera.

För att underlätta rehabiliteringen kan en läkare tidigt i sjukskrivningen kontakta Försäkringskassan för att boka ett avstämningsmöte med andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. En läkare som sjukskriver bör diskutera syftet med sjukskrivningen med patienten, och hur och när återgång i arbete kan ske.

När en läkare utfärdar intyg och utlåtanden är det viktigt att begränsa bedömningen till det som verkligen går att bedöma och ta ansvar för. Ibland går det inte att bedöma patientens arbetsförmåga. Då är det viktigt att klargöra det tydligt både för Försäkringskassan och för patienten.

Om det inte finns medicinska orsaker till att ordinera sjukskrivning behöver läkaren inte utfärda ett medicinskt underlag. Läkaren ska dokumentera syftet med sjukskrivningen och planen för dess avslut.

Primärvårdsrehabilitering

Vårdval har införts för primärvårdsrehabilitering. Primärvårdsrehabiliteringen inkluderar kiropraktik.

Rehabiliteringsutbud i SLL

Rehabilitering i SLL

Sjukskrivning och försäkringsmedicin

Patientinformation

Relaterad information

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar som en resurs för läkaren och övriga vårdprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.