Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

När ska TBC-screening utföras?

TBC-screening ingår i den hälsoundersökning som erbjuds till asylsökanden, kvotflyktingar, personer utan tillstånd och anhöriginvandrade personer enligt Smittskydd Stockholms rekommendationer:

TBC-screening ska även utföras på gravida kvinnor som kommer från särskilda områden där tuberkulos är vanligt. Läs mer TBC-screening för gravida:

Observera att TBC-test ska utföras på ordinarie indikationer, vid all misstanke om tuberkulos, på alla patienter, oavsett patientens ursprungsland. Du ska följa de handlingsprogram som gäller för tuberkulos:

Tuberkulos - Handlingsprogram

Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilda boenden för äldre i Stockholms län.

Vaccination mot TBC ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet. Tidigare program som infördes på 1940-talet upphörde 1975, respektive 1986.

Målgrupper för TBC-screening

Målgrupper för TBC-screening med IGRA är främst gravida, asylsökande, kvotflyktingar, anhöriginvandrade med flera, som kommer från länder där tuberkulos är vanligt.

Provtagningsenheter som utför TBC-screening

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat att styra all TBC-screening med IGRA-test till 30 provtagningsenheter inom Stockholms läns landsting, SLL, med start i december 2015.

I första hand ska du remittera till de sex husläkarmottagningar/vårdcentraler som har särskilt avtal med SLL för hälsoundersökningar till asylsökande och personer utan tillstånd:

Anvisningar för provtagning med IGRA-test

Proverna ska tas enligt särskilda anvisningar. Leverantörerna av laboratorietjänsterna ger instruktioner till berörda provtagningsenheter.

Leverantörer som har avtal med SLL är: Karolinska Universitetslaboratoriet, Aleris Diagnostik AB och Unilabs AB.

Behandlingsstöd och riktlinjer vid TBC

Vid positivt TBC-test gäller följande:

För behandlingsstöd och mer information om tuberkulos:

Tuberkulos

Smittskydd Stockholms information om tuberkulos (TBC).

För hygienråd och riktlinjer: 

Vårdhygien

Här hittar du information om rutiner och andra åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Länder med TBC-smitta

Länder med särskild hög risk utifrån diagnostiserade fall i Sverige under 2015 är Somalia och Eritrea. Andra högriskländer är bland andra Afghanistan, Etiopien, Thailand, Indien, Vietnam, Rumänien, Irak och Syrien. En ökning av antalet fall från Afghanistan kommer troligen att ses det närmaste året, så även från Irak och Syrien.

Smittspridning av TBC i Stockholms läns landsting

Tuberkulos är klassad som allmänfarlig sjukdom. I stora delar av världen är tuberkulos vanligt och anses vara ett av de största hoten mot folkhälsan. Under senare år har tuberkulos på nytt börjat spridas inom Sverige, framför allt bland utsatta grupper i Stockholmsområdet.

I SLL diagnostiserades 203 personer med TBC under 2014. Av dessa bedöms 23 personer sannolikt ha blivit smittade i Sverige. Under första halvåret 2015 diagnostiserades 86 personer med TBC, varav 17 bedöms ha blivit smittade i Sverige. Bland de odlingsverifierade fallen i länet under första halvåret 2015 var fyra resistenta mot isoniazid och rifampicin (multiresistens) och 15 hade enklare former av resistens.

2014 - Statistik helår tuberkulos.pdf

Tuberkulos ökar i Stockholm. Personer som smittats i högendemiska länder riskerar att aktivera en latent infektion. Tidig screening kan förhindra vidare spridning.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående provtagningsenheternas uppdrag kontakta: