Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Med patientnära analyser (pna) menas laboratoriemedicinska analyser, som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, på patientvårdande enheter. Både provtagning och analys sker då nära patienten.

Det här gäller för patientnära analyser

  • Patientnära analyser är endast motiverade om analysens resultat är av avgörande betydelse för patientens omedelbara omhändertagande.
  • Vårdgivare som utför patientnära analyser är skyldiga att teckna särskilt avtal om kvalitetsstöd med ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium.
  • Vårdgivaren ska följa laboratoriets anvisningar för utförande och kvalitetssäkring av de patientnära analyserna.
  • En given analys bör utföras med angiven metod. Det kan ibland förekomma begränsningar, till exempel kan vissa metoder endast rekommenderas för viss typ av verksamhet eller för vissa kliniska frågeställningar. (Se tabell nedan)
  • Alla önskemål om att etablera patientnära analyser bör diskuteras med företrädare för ackrediterat laboratorium.
  • Verksamhetschefen för den vårdgivande enheten är ansvarig för att patientnära analyser används på ett säkert och medicinskt ändamålsenligt sätt (enligt SOSFS 2008:1/2013:6).

Tabell: Rekommenderad metod per analys

AnalyserMetod (er)Kommentar
P-CRP QuikRead 101
QuikRead go
Afinion
 
P-Glukos HemoCue  
fPt-Glukosbelastning, oral HemoCue  
U-hCG (graviditetstest) Colibri-Check  
B-Hemoglobin (Hb) HemoCue Stor risk för provtagningsfel vid kapillär provtagning.
Ta alltid dubbelprov!
B-HbA1c DCA Vantage
Afinion
Endast för terapikontroll, ej diabetesdiagnos.
F-Hemoglobin (F-Hb, F.O.B.) Analyz Immunkemisk metod.
Påverkas därför inte av dietära faktorer, men är mindre känslig för blödning från magsäck eller tunntarm.
P-Mononukleostest BioSign  
kP-PK(INR) CoaguChek XS  Pro Endast för kontroll av Waran-behandling.
Initial prövning av varje enskild patient före användning.
Snabbtest allergiscreening (IgE) ImmunoCAP Rapid  
Svalg-Streptococker (Strep A) QuickVue Dipstick  
B-Erc-Sänkningsreaktion (SR) Westergrens metod "Mikro-SR" ska inte användas.
U-Testremsa Uristix (Glukos-Albumin)
Clinitek Multistix 5 eller 7
Combur Multitest 5 eller 7
Microalbumin Clinitek
Microalbumin Clinitek kräver maskinell läsare.
Förhöjd Albumin/kreatinin-kvot måste bekräftas genom kvantitativ mätning vid centralt lab.

Kontakt

Mer information