Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Akut omhändertagande av äldre multisjuka - Steg I

Akut omhändertagande av äldre multisjuka – steg 1 är en fokusrapport som belyser äldrevården i Stockholms län. Den innehåller också förslag på förbättringar. Bland annat efterlyser den en helhetssyn...

 • Fokusrapport,
 • 2002

Akut omhändertagande av äldre multisjuka - Steg II

Den här rapporten bygger vidare på fokusrapporten Akut omhädertagande av äldre multisjuka – steg 1. Syftet är att tydliggöra de koncept och förslag som finns i rapporten. Här beskrivs, i form av en...

 • Fokusrapport,
 • 2002

Behandling med hyperbar syrgas (HBO)

Behandling med hyperbar syrgas (HBO) är en fokusrapport som visar när det är lämpligt att sätta in HBO-behandling. Rapporten redovisar också resultat och definierar det hypermedicinska uppdraget....

 • Fokusrapport,
 • 2011

Diabetes inom primärvården 2013

Diabetesvården på husläkarmottagningarna i Stockholms län har för flertalet behandlings mål förbättrats sedan 2012 men det är fortfarande stora skillnader i resultaten för olika vårdgivare. Det...

 • Rapport,
 • 2013

Dysfagi

Fokusrapporten Dysfagi riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms läns landsting som möter patienter med dysfagi – svårigheter att svälja. Rapporten beskriver problematik, diagnostik...

 • Fokusrapport,
 • 2005

Dyskalkyli

Dyskalkyli klassas som specialistvård och omfattas av Vårdgarantin. Rapporten vill belysa hur situationen ser ut i Stockholms läns landsting avseende avtal, statistik, utredningsmodeller och åtgärder,...

 • Fokusrapport,
 • 2015

Ekokardiografi i Stockholms läns landsting

Ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) är en av de viktigaste metoderna inom hjärdiagnostiken. Den här fokusrapporten kartlägger verksamhetens utövare, omfattning och kvalitet. Den...

 • Fokusrapport,
 • 2006

Endometrios

Den här fokusrapporten sammanfattar kunskapsläget om den kvinnliga folksjukdomen endometrios. Symtomen utgörs av svåra bäckensmärtor och infertilitet. Rapporten kartlägger hur patienterna drabbas och...

 • Fokusrapport,
 • 2007

Fyra kronikergrupper inom barnsjukvården

Den här fokusrapporten handlar om hur vården i Stockholms läns landsting kan förbättras för barn med allergiska sjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, barndiabetes samt onkologiska...

 • Fokusrapport,
 • 2005

Habilitering i utveckling

Den här fokusrapporten syftar till en bredare och bättre kännedom om habilitering inom Stockholms läns landsting. Den innehåller ett teoretiskt avsnitt som redovisar lagar och styrande dokument för...

 • Fokusrapport,
 • 2005

Intensivvård

Den här fokusrapporten visar hur situationen för intensivvård i Stockholms läns landsting såg ut 2003 samt sammanfattar behovet fem till tio år framåt. Rapporten undersöker förutsättningar för att...

 • Fokusrapport,
 • 2003

Kartläggning av magnetisk resonanstomografi

Den här fokusrapporten undersöker hur användandet av magnetisk resonanstomografi, MRT, utvecklats i Stockholms läns landsting de senaste decennierna. Den bedömer i vilken grad...

 • Fokusrapport,
 • 2006

Kataraktoperationer i Stockholms läns landsting

Den här fokusrapporten kartlägger utbud, efterfrågan och behov av kataraktoperationer i Stockholms läns landsting. Katarakt är en grumling på ögats lins som ger synnedsättning eller annan...

 • Fokusrapport,
 • 2003

Kejsarsnitt

Den här fokusrapporten belyser fördelar och risker med kejsarsnitt för mor och barn ur individ-, samhälls- och folkhälsoperspektiv. Syftet är att skapa en professionell samsyn som gör det möjligt att...

 • Fokusrapport,
 • 2004

Kontaktorsaker hos läkare i primärvården

Den här fokusrapporten belyser vad läkare arbetar med i primärvården. Den visar också orsaker till att patienter tar kontakt. Undersökningen är baserad på information från läkarjournaler på...

 • Fokusrapport,
 • 2005

Kostnader för bröstcancervårdkedjan

Den här fokusrapporten beskriver hur Karolinska Universitetssjukhuset kan ta kontroll över kostnader för vård av bröstcancer och använda resurserna så effektivt som möjligt. Bakgrunden är att...

 • Fokusrapport,
 • 2006

Kvalitetskostnader

Rapporten är en litteraturgenomgång av de vetenskapliga publikationer som är förknippade med kvalitetsbrister och onödig resursförbrukning i hälso- och sjukvården. Den består av två delar. Den första...

 • Fokusrapport,
 • 2004
Visar 1-30/61