Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Kvinnors ohälsa - är sjukskrivning medicinen?

Rapporten sammanfattar kunskapen om sjukfrånvaron bland kvinnor och föreslår vad hälso- och sjukvården kan göra för att förbättra sjukskrivningsprocessen. Den vänder sig till landstingets politiker...

 • Fokusrapport,
 • 2008

Lungcancervården i Stockholms läns landsting

I rapporten beskrivs de verksamheter inom landstinget som utreder och behandlar patienter med lungcancer. Ett antal svårigheter och förslag till förbättringar presenteras. Oacceptabelt långa...

 • Fokusrapport,
 • 2007

Lymfödembehandling med inriktning rehabilitering

Syftet med denna fokusrapport är att ge en bild av dagsläget inom Stockholms läns landsting vad gäller behandling av patienter med lymfödem, beskrivning av vårdutbudet, en uppskattning av antal...

 • Fokusrapport,
 • 2016

Mobilt ultraljud i hemmet och i äldreboende i SLL

Rapporten utvärderar effekten av mobilt ultraljud som ska förbättra diagnostik och behandling av svårt sjuka i äldrevården inom Stockholms läns landsting. Den perioden som utvärderas är augusti 2003...

 • Fokusrapport,
 • 2005

MR-studien inom SLL

Rapporten innehåller en kartläggning för att bedöma om indikatorerna av utförda undersökningar med magnetresonanstomografi, MR, var adekvata eller alltför vida efter en period av kraftigt ökande...

 • Fokusrapport,
 • 2002

Multitrauma

I rapporten utvärderas den organisation som fanns 2006 för akut omhändertagande av patienter med multitrauma/stort trauma inom Stockholms läns landsting. Rapporten innehåller också förslag på...

 • Fokusrapport,
 • 2006

Måluppfyllelsemätning vid rehabilitering

Fokusrapporten beskriver en metod att mäta såväl resultat som måluppfyllelse för rehabilitering. Rapporten belyser hur metoden har använts samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Rapporten ger...

 • Fokusrapport,
 • 2005

Mötet med könsstympade kvinnor i vården

Rapporten lägger särskild vikt vid att redogöra för optimalt bemötande och behandling av problem som könsstympade kvinnor har. Den beskriver också hälsorisker i form av komplikationer relaterade till...

 • Fokusrapport,
 • 2007

Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna

Belysning av området neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna, för att identifiera viktiga utvecklingsområden och föreslå strategier både på kort och lång sikt för den framtida utvecklingen.

 • Fokusrapport,
 • 2005

Palliativ onkologisk vård

Rapporten lyfter fram brister i vården och identifiera problemområden, men tar också upp det som är bra. Utgångspunkten är att beskriva den palliativa vården för patienter med onkologiska och...

 • Fokusrapport,
 • 2005

Patientens lärande

Rapporten belyser strategier som är betydelsefull för att patienten eller den närstående ska få kunskap om och känsla av egenkontroll över sjukdom, behandling och livssituation. Den tar också upp...

 • Fokusrapport,
 • 2003

Prevention inom hälso- och sjukvården

Rapporten samlar kunskap fram till 2006 om hur vården förebygger och vilka möjligheter det finns att bedriva en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Här redovisas också idéer om vad som är möjligt...

 • Fokusrapport,
 • 2006

Remitteringsstandard

Rapporten uppmärksammar att det saknas standard för remittering och konsultation mellan olika enheter inom sjukvården. Den lämnar också förslag till sådana kriterier. Målgrupp är utfärdare av...

 • Fokusrapport,
 • 2005

Screening för bukaortaaneurysm

Fokusrapporten lyfter fram angelägna förbättrings- och utvecklingsområden samt beskriver metoder och verktyg för utvecklingsarbetet.

 • Fokusrapport,
 • 2007

Sjukhusfysikalisk verksamhet i SLL. Nuläge - Framtid

Sjukhusfysikern kan beskrivas som sjukvårdens expert på strålning och strålskydd. Denna rapport beskriver en liten men högspecialiserad verksamhet inom sjukvården som är relativt okänd för både...

 • Fokusrapport,
 • 2005

Smärta

Rapporten kartlägger utbudet av smärtbehandling tillsammans med en beskrivning av smärta inom 13 olika delområden. I rapporten finns också en analys över effekterna av de åtgärder som vidtas vid...

 • Fokusrapport,
 • 2006

Spelproblem

Spelproblem har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren, men har ingen tydlig plats i hälso- och sjukvårdssystemet. Varken kommuner eller landsting har tydliga uppdrag för hur spelproblem ska...

 • Fokusrapport,
 • 2012

Stöd för anhöriga till personer med demenssjukdom

Fokusrapporten innehåller en analys av anhörigas behov av stöd och hjälp och ger förslag på områden som kan förbättras. Frågor som diskuteras är exempelvis hur det är att vara anhörig till en person...

 • Fokusrapport,
 • 2010

Triagearbete på akutmottagning

Rapporten ger en beskrivning av internationella triagesystem och utvecklingen av triagearbetet både nationellt och regionalt. Den beskriver system som inte bara sorterar patienter efter medicinsk...

 • Fokusrapport,
 • 2007
Visar 31-60/61