Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Lipödem

Lipödem är ett kroniskt tillstånd med liksidig inlagring av onormal fettvävnad, initialt vanligen på lår, höfter och stuss, men som i ett senare skede även kan engagera armar och mage.

Lungcancervården i Stockholms läns landsting

I rapporten beskrivs de verksamheter inom landstinget som utreder och behandlar patienter med lungcancer. Ett antal svårigheter och förslag till förbättringar presenteras. Oacceptabelt långa...

Mobilt ultraljud i hemmet och i äldreboende i SLL

Rapporten utvärderar effekten av mobilt ultraljud som ska förbättra diagnostik och behandling av svårt sjuka i äldrevården inom Stockholms läns landsting. Den perioden som utvärderas är augusti 2003...

MR-studien inom SLL

Rapporten innehåller en kartläggning för att bedöma om indikatorerna av utförda undersökningar med magnetresonanstomografi, MR, var adekvata eller alltför vida efter en period av kraftigt ökande...

Multitrauma

I rapporten utvärderas den organisation som fanns 2006 för akut omhändertagande av patienter med multitrauma/stort trauma inom Stockholms läns landsting. Rapporten innehåller också förslag på...

Måluppfyllelsemätning vid rehabilitering

Fokusrapporten beskriver en metod att mäta såväl resultat som måluppfyllelse för rehabilitering. Rapporten belyser hur metoden har använts samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Rapporten ger...

Mötet med könsstympade kvinnor i vården

Rapporten lägger särskild vikt vid att redogöra för optimalt bemötande och behandling av problem som könsstympade kvinnor har. Den beskriver också hälsorisker i form av komplikationer relaterade till...

Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna

Belysning av området neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna, för att identifiera viktiga utvecklingsområden och föreslå strategier både på kort och lång sikt för den framtida utvecklingen.

Palliativ onkologisk vård

Rapporten lyfter fram brister i vården och identifiera problemområden, men tar också upp det som är bra. Utgångspunkten är att beskriva den palliativa vården för patienter med onkologiska och...

Patientens lärande

Rapporten belyser strategier som är betydelsefull för att patienten eller den närstående ska få kunskap om och känsla av egenkontroll över sjukdom, behandling och livssituation. Den tar också upp...

Prevention inom hälso- och sjukvården

Rapporten samlar kunskap fram till 2006 om hur vården förebygger och vilka möjligheter det finns att bedriva en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Här redovisas också idéer om vad som är möjligt...

Remitteringsstandard

Rapporten uppmärksammar att det saknas standard för remittering och konsultation mellan olika enheter inom sjukvården. Den lämnar också förslag till sådana kriterier. Målgrupp är utfärdare av...

Screening för bukaortaaneurysm

Fokusrapporten lyfter fram angelägna förbättrings- och utvecklingsområden samt beskriver metoder och verktyg för utvecklingsarbetet.

Smärta

Rapporten kartlägger utbudet av smärtbehandling tillsammans med en beskrivning av smärta inom 13 olika delområden. I rapporten finns också en analys över effekterna av de åtgärder som vidtas vid...

Spelproblem

Spelproblem har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren, men har ingen tydlig plats i hälso- och sjukvårdssystemet. Varken kommuner eller landsting har tydliga uppdrag för hur spelproblem ska...

Triagearbete på akutmottagning

Rapporten ger en beskrivning av internationella triagesystem och utvecklingen av triagearbetet både nationellt och regionalt. Den beskriver system som inte bara sorterar patienter efter medicinsk...

Äldres läkemedel

I rapporten analyseras orsakerna till bristerna i äldres läkemedelsanvändning. Rapporten innehåller också förslag till förbättringar, både för de som fortfarande bor hemma och för de som lever i...

Visar 31-59/59