Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Health Technology Assessment - HTA

Metodrådet SLL - Gotland är en regional funktion för utvärdering av det vetenskapliga underlaget för nya och ifrågasatta metoder och processer inom vården. På engelska kallas det Health Technology Assessment, HTA. En HTA-utvärdering innebär att man med en systematisk granskning av vetenskaplig litteratur tar reda på kunskapsläget.

Metodrådets uppdrag är att stödja vårdgivarna i att göra en systematisk, vetenskaplig utvärdering enligt metodik från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Utvärderingsprocessen

Metodrådet tar tillsammans med aktuellt Specialitetsråd ställning om en HTA-utvärdering behövs och är möjlig.

HTA-rapporter

En HTA-rapport kräver tillgång till flera publikationer som kan evidensgraderas. Man gör en systematisk utvärdering avseende bland annat patientnytta, risker och kostnadseffektivitet.

HTA-rapporter

HTA-yttrande

Ett HTA-yttrande görs när det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att göra en evidensgradering eller för att kommentera en publicerad systematisk utvärdering ur ett SLL-perspektiv.

HTA-yttranden

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral