Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Health Technology Assessment - HTA

Metodrådet SLL - Gotland är en regional funktion för evidensbaserad utvärdering av nya och ifrågasatta metoder och processer inom vården i Stockholms läns landsting. På engelska kallas det Health Technology Assessment, HTA. En HTA-utvärdering innebär att man med en systematisk granskning av vetenskaplig litteratur tar reda på vilken evidens som finns. 

Metodrådets uppdrag är att stödja vårdgivarna i att göra en systematisk, vetenskaplig utvärdering enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Utvärderingsprocessen

Metodrådet tar tillsammans med aktuellt Specialitetsråd ställning om en HTA-utvärdering behövs och är möjlig.

HTA rapporter

En HTA-rapport kräver tillgång till flera publikationer som kan evidensgraderas. Man gör en systematisk utvärdering avseende bland annat patientnytta, risker och kostnadseffektivitet.

HTA-rapporter

HTA-yttrande

Ett HTA-yttrande görs när tillgängliga publikationer är få och eller av låg kvalité.

HTA-yttranden

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral